Nemmere at få læseplads på SAM

Udvidet og mere fleksibel læsepladsordning samt flere specialepladser til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

31.08.2010

Læsepladser

Fra og med efterårssemestret 2010 indfører fakultetet et nyt system, som vil gøre det lettere for de studerende at finde velegnede læsepladser. Dels er alle læsepladser på hele fakultetet som noget nyt slået sammen i én stor pulje med lige adgang for alle fakultetets studerende, dels er det samlede antal læsepladser vokset betydeligt siden 2009. I alt er antallet af læsepladser steget fra 673 i 2009 til 955 i efteråret 2010. Læsepladserne kan altså fremover benyttes af alle fakultetets studerende, og man kan slå sig ned, hvor man ønsker, hvis blot der er ledigt.

Se en oversigt over samtlige læsepladser og deres placering.

Specialepladser

I samme periode er antallet af specialepladser ved fakultetet vokset. I modsætning til læsepladserne er specialepladserne stadig opdelt, så hvert af de fire institutter har sin egen pulje, som er øremærket til egne studerende. Det samlede antal af læsepladser ved fakultetet er steget fra 137 i 2009 til 161 i efteråret 2010.

Se en oversigt over placering og fordeling af specialepladser samt ansøgningsprocedurer.