Ombudsmanden om offentlighedsloven

18.11.2009

Retskritisk Forum holder arrangement torsdag d. 19. november kl. 16.00-18.00

i Bartholins Auditorium, Bygning 1241, aud. 135

Fri entre - gratis kage

Det er 22 år siden, at den nuværende offentlighedslovtrådte i kraft. Den digitale udvikling og nye strukturer i den offentlige sektor har grundlæggende forandret vores samfund og behovet for en ny offentlighedslov har derfor været påtrængende. Den 16. maj 2002 nedsatte daværende justitsminister Lene Espersen derfor en Offentlighedskommission, som fik til opgave at komme med forslag til en ny offentlighedslov. Betænkningen med forslag til ny offentlighedslov ventes afgivet til justitsministeren 11. november.

Retskritisk Forum har i den forbindelse inviteret Folketingets Ombudsmand, professor dr.jur. Hans Gammeltoft-Hansen, som var formand for kommissionen til at gennemgå hovedpunkterne i lovforslaget,samt give et indblik i kommissionens tanker og overvejelser. Der vil til foredraget blive uddelt en oversigt over hvilke ændringer der er i forhold til den gældende offentlighedslov.

Nils Mulvad er ordstyrer. Han er formand for Åbenhedstinget og lektor i undersøgende journalistik.

Se opslag her