Ph.d. forelæsning ved juridisk institut

04.02.2011 | Charlotte Ebbesen

Med henblik på erhvervelse af den juridiske ph.d.-grad forsvarer Trine Balskilde Stoltenborg sin afhandling:

”Betydningen af habitatdirektivets artikel 6, stk. 3 på husdyrbrugområdet. Problembarn eller bare miskendt? ved en offentlig ph.d.-forelæsning fredag, den 25. februar 2011, kl. 13.00 i  auditorium 455, bygning 1340 med efterfølgende reception i lokale 425, bygning 1340

Forelæsningens titel er:

”Samspillet mellem officialprincippet, forsigtighedsprincippet og habitatdirektivets artikel 6, stk. 3”

Bedømmelsesudvalget består af:

  • professor, dr.jur. Søren Mørup, Aarhus Universitet
  • professor, dr.jur. Peter Pagh, Københavns Universitet, og
  • lektor, ph.d. Sten Bønsing, Aalborg Universitet

Hent opslaget som pdf fil her