Ph.d. forelæsning ved Juridisk Institut

10.12.2009

Med henblik på erhvervelse af den juridiske ph.d.-grad forsvarer cand. jur.

 Line Bune Juhl sin afhandling: ”Interesseafvejninger i sundhedsretten- med særligt fokus på håndtering af genetiske oplysninger om slægtninge”

 ved en offentlig ph.d.-forelæsning

 Fredag den 8. januar 2010 kl. 13.00 i auditorium 455, bygning 1342 med efterfølgende reception i lokale 425, bygning 1340

 Forelæsningens titel er:

 ”Interesseafvejninger i forbindelse med genetiske tests”

 Bedømmelsesudvalget består af:

  • Professor, dr. jur. Jens Hartig Danielsen, Aarhus Universitet
  • Professor, dr. juris Henriette Sinding Aasen, Universitetet i Bergen
  • Specialkonsulent, cand. jur., ph.d. Ulla Hybel, Det Etiske Råd, København

Se opslag her