Ph.d.-Forelæsning ved Juridisk Institut

04.11.2009

Med henblik på erhvervelse af den juridiske ph.d.-grad forsvarer cand. jur.

Malene Værum Westmark sin afhandling:

”Offentligretligt erstatningsansvar for skadevoldende retsakter”

 ved en offentlig ph.d.-forelæsning

 torsdag den 3. december 2009 kl. 14.00 i auditorium 455, bygning 1342

 med efterfølgende reception i lokale 425, bygning 1340

 

Forelæsningens titel er:

”En sammenligning af dansk ret og EU-retten om myndigheders erstatningsansvar for ugyldige forvaltningsakter med henblik på belysning af mulige forskelle i ansvarsgrundlaget”

 

Bedømmelsesudvalget består af:

  • Kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen, København
  • Direktør Jens Møller, Folketingets Ombudsmand, København
  • Lektor Tom Latrup-Pedersen, Aarhus Universitet


Hent opslag