Processpil i skatteret med to vindere

Igen i år har der været afviklet processpil i skatteret i samarbejde med Skatteankestyrelsen. Godt 30 studerende deltog i spillet.

Foto: Christoffer Nepper

Finalen blev afholdt i Landsskatterettens retsmødelokaler i Silkeborg den 27. november.

Spil med to vindere
Det tilstræbes, at processpillet så vidt muligt afspejler sagsgangen ved Landsskatteretten. Spillet går derfor ud på at føre en fiktiv sag ved Landsskatteretten, som er organiseret med en skriftlig og en mundtlig runde.

I den skriftlige runde får holdene mulighed for først at agere repræsentant for en skatteyder og derefter for Skattestyrelsen. Hvert hold skal således udarbejde to skriftlige indlæg. På baggrund af de skriftlige indlæg udvælges to hold, der skal repræsentere henholdsvis skatteyderen og Skattestyrelsen ved den mundtlige finalerunde i Landsskatterettens retsmødelokaler i Silkeborg. Efter at de to finalehold har fremført deres argumenter, får de helt ekstraordinært lejlighed til at overvære voteringen blandt retsmedlemmerne.

Deltagerne på årets to finalehold var: 

  • Chelina Rose Larsen og Gitte Christine Pind
  • Daniel Andersen og Nikolai Samuelsen

Førstnævnte repræsenterede skatteyder, mens sidstnævnte repræsenterede Skattestyrelsen. Umiddelbart efter finalen modtog begge finalehold præmier fra Skatteankestyrelsen, Karnov Group og Danske Skatteadvokater.

Oops, an error occurred! Code: 20230205174906971e8e2f