Retskritisk Forum holder arrangement om Konfliktråd - alternativ til straf

19.11.2009

Mandag 30. november, kl. 16.00-18.00
byg. 1342, aud. 455, (lille juridisk aud)


Fri entre - gratis kage

Flere politikredse har siden 1994 haft forsøgsordninger
med konfliktråd, der giver offer og gerningsmand mulighed for at mødes i en mæglingssituation. Den 1. januar 2010 træder en lov i kraft, der vil gøre konfliktråd til en permanent og landsdækkende ordning. Ifølge den nye lov vil konfliktråd ikke kunne udgøre et alternativ til straf - dvs. gerningsmandens deltagelse i konfliktråd kan ikke indebære, at den sædvanlige straf bortfalder. Dog vil deltagelse i konfliktråd kunne udgøre en formildende omstændighed i strafudmålingen, og dermed kan i hvert fald en del af straffen bortfalde. Men bør konfliktråd overhovedet kunne træde i stedet for straf?

Deltagere:

 • Eva Smith, Eva Smith
  Professor, dr. jur., medforfatter af betænkningen
  bag lovforslaget om konfliktråd
 • Nina Raaschou
  Udviklingskonsulent ved Københavns Kommune,
  mægler i konfliktråd
 • Tom Behnke
  Retsordfører for de Konservative og næstformand
  for den konservative folketingsgruppe
 • Anette Storgaard
  Lektor, lic.jur, ansat ved Juridisk Institut,
  Aarhus Universitet - ordstyrer

Hent opslag