Retskritisk Forum indbyder til debat om lømmelpakken

12.11.2010

Torsdag den 18. november 2010 kl 16.15-18.00, Lille Juridisk Auditorium - 4. sal byg 1342

”Styrket indsats mod omfattende forstyrrelse af den offentlige orden”. Det er målet med den såkaldte Lømmelpakke, som Folketinget vedtog op til Klimatopmødet i 2009.
Lømmelpakken betyder, at politiet uden dommerkendelse kan tilbageholde folk i 12 timer mod tidligere 6 timer. Straffen for at hindre politiet i at udføre dets arbejde steg fra bøde til fængsel i op til 40 dage.
Kritikken tager afsæt i de grundlovens frihedsrettigheder, især befolkningens mulighed for at ytre og forsamle sig i fredelige demonstrationer uden frygt for at blive tilbageholdt og straffet.

Kom og deltag i debatten mellem:

  • Johan Reimann, politidirektør ved Københavns Politi -fortæller om politiets anvendelse af lømmelloven
  • Knud Foldschack  medstifter af Advokaterne Foldschack & Forchhammer -forsvarsadvokat for flere af de tilbageholdte demonstranter

Der er fri entré - gratis kaffe og kage

Hent opslaget som pdf