Så er der ekstra læsepladser i eksamensperioden

27.05.2010

Mangel på læsepladser og eksamenslæsning kan blive en kritisk sammenstilling, og derfor har Det Samfundsvidenskabelige Fakultet arbejdet på at skaffe ekstra læsepladser i forbindelse med eksamensperioden fra 31. maj til 25. juni.

 

Ombygning tager lokaler ud af drift

I forbindelse  med ny- og ombygninger på samfundsøen i 2010 bliver nogle af de eksisterende læsepladser taget ud af driftFor at opveje de kapacitetsproblemer, der kan opstå i forbindelse med ombygningerne, har fakultetet overvejet, hvordan kan afhjælpes.

Efter et større “puslespil” er det lykkedes at friholde nogle undervisningslokaler, så de midlertidigt kan omdannes til til læsepladser:

Oversigt over midlertidige læsepladser i eksamensperioden

Alle lokaler kan bruges til læsepladser i eksamensperioden 31. maj til 25. juni.

En samlet oversigt over læsepladser følger

Der vil senere blive offentliggjort en samlet oversigt over læsepladserne. Oversigten beskriver også de midlertidige pladser, og deres formål  – grupperum og individuelle stille læsepladser.