Sådan søger du om forhåndsgodkendelse

Husk at søge om forhåndsgodkendelse, hvis du tager gæstefag eller skal på udveksling i foråret 2023.

Hvis du planlægger at tage kurser på andre uddannelser eller universiteter i foråret 2023, skal du søge dit studienævn om forhåndsgodkendelse. 

Inden du søger, opfordres du til at orientere dig på din studieportals webside om forhåndsgodkendelse. Du finder informationen under punktet ’Studievejledning’/ ’Forhåndsgodkendelse og merit’.

Her kan du finde svar på:

  • Hvilke forhold skal du være opmærksom på, når du vælger kurser ved værtsuniversitetet.
  • Hvilken information skal du medsende, når du søger om forhåndsgodkendelse.
  • Hvordan søger du om forhåndsgodkendelse, og hvornår kan du forvente svar.

Undgå forlænget sagsbehandlingstid
Du skal være opmærksom på, at din ansøgning om forhåndsgodkendelse ikke kan behandles, før alle de påkrævede oplysninger foreligger.

Hvis kursusbeskrivelserne ikke lever op til de indholdsmæssige og formelle krav, vil du blive bedt om at indhente uddybende information, og det vil forlænge sagsbehandlingstiden.

Det er derfor en fordel at vente med at søge til, du har information fra værtsuniversitetet om tilgængelige kurser og adgang til fyldestgørende information om kurserne. 

Du er velkommen til at kontakte studievejlederne for din uddannelse, hvis du har spørgsmål til din studieplanlægning og valg af fag.

 

Venlig hilsen
Aarhus BSS Studier