Scholarstipendier – Max Sørensen Scholarships – ved Juridisk Institut

Ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet, uddeles et antal scholarstipendier (Max Sørensen Scholarships) på hver 45.000 kr.

Stillingernes indhold

Juridisk Institut har sammen med Professor, dr.jur. Max Sørensens Mindefond lavet en ordning, hvorefter der hvert år udskrives prisopgaver i et emne, som ligger inden for de områder, som Max Sørensen særligt forskede i. I den forbindelse opslås scholarstipendier til dygtige jurastuderende.

I år er emnet for prisopgaven: “Medlemsstaternes erstatningsansvar for overtrædelser af EU-retten og/eller pligt til at tilbagebetale afgifter opkrævet i strid med EU-retten

De, der opnår et stipendium, har ved Juridisk Institut adgang til kontor og IT samt vejledning svarende til det, man kan forvente i forbindelse med specialeskrivning. Man forventes at være til stede i forbindelse med udarbejdelse af prisopgaven, således at man kan indgå i et fagmiljø med de øvrige prisopgaveskrivere. Stipendiet udbetales i tre rater i perioden 15. oktober 2020 - 31. juli 2021.

Fristen for indlevering af besvarelse af prisopgaven er den 1. august 2021 kl. 12.00.

Universitetets regler for prisopgaver findes på adressen: http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/6/63/

Nærmere oplysninger om scholarstipendierne og arbejdet med prisopgaverne gives ved et informationsmøde, der afholdes mandag den 7. september 2020 kl. 17.00, bygning 1412, lokale 431, eller fås ved henvendelse til lektor Ole Terkelsen. Interesserede kan desuden rette henvendelse til professor Karsten Engsig Sørensen, kes@law.au.dk, med henblik på en snak om mulige vinkler på emnet.

Kvalifikationskrav

Scholarstipendierne kan søges af ældre jurastuderende. Ansøgere, som har bestået den juridiske bacheloruddannelse, vil blive foretrukket.

 

Formalia

Ansøgning med karakterudskrift og CV, samt en beskrivelse af hvilke problemstillinger ansøger ønsker at fokusere på og begrundelsen herfor, sendes pr. e-mail til lektor Ole Terkelsen, olet@law.au.dk

 

Ansøgningsfrist

1. oktober kl. 12.00.

 

Ansøgningen mærkes med:

Max Sørensen Scholarship 2020-2021

Oops, an error occurred! Code: 20230207121000e5039e39