Scholarstipendier – Max Sørensen Scholarships ved Juridisk Institut

Ved Juridisk Institut, Aarhus Universitet, uddeles et antal scholarstipendier (Max Sørensen Scholarships) på hver 30.000 kr. Ansøgningsfristen er fredag den 1. oktober 2021 kl. 12.00.

Stillingernes indhold
Juridisk Institut har sammen med Professor, dr.jur. Max Sørensens Mindefond lavet en ordning, hvorefter der hvert år udskrives prisopgaver i et emne, som ligger inden for de områder, som Max Sørensen særligt forskede i. I den forbindelse opslås scholarstipendier til dygtige jurastuderende.

I år er emnet for prisopgaven: Økonomisk kompensation ved folkeretsbrud

De, der opnår et stipendium, har ved Juridisk Institut adgang til kontor og IT samt vejledning svarende til det, man kan forvente i forbindelse med specialeskrivning. Man forventes at være til stede i forbindelse med udarbejdelse af prisopgaven, således at man kan indgå i et fagmiljø med de øvrige prisopgaveskrivere. Stipendiet udbetales i to rater i perioden 1. februar 2022 - 31. juli 2022. Der er adgang til kontor og IT fra efteråret 2021.    

Fristen for indlevering af besvarelse af prisopgaven er den 1. august 2022 kl. 12.00.

Universitetets regler for prisopgaver findes på adressen: Prisopgaver (au.dk)

Nærmere oplysninger om scholarstipendierne og arbejdet med prisopgaverne gives ved et informationsmøde, der afholdes mandag den 6. september 2021 kl. 17.00, bygning 1412, lokale 431, eller fås ved henvendelse til lektor Ole Terkelsen. Interesserede er desuden velkomne til at rette henvendelse med henblik på en snak om mulige vinkler på emnet.

Kvalifikationskrav
Scholarstipendierne kan søges af ældre jurastuderende. Ansøgere, som har bestået den juridiske bacheloruddannelse, vil blive foretrukket. 

Formalia
Ansøgning med karakterudskrift og CV, samt en beskrivelse af hvilke problemstillinger ansøger ønsker at fokusere på og begrundelsen herfor, sendes pr. e-mail til lektor Ole Terkelsen, olet@law.au.dk

Ansøgningsfrist
1. oktober kl. 12.00. 

Ansøgningen mærkes med: 
Max Sørensen Scholarship 2021-2022

Oops, an error occurred! Code: 2023020602490180f27b2f