Specialevejledning

Skal du skrive speciale i det kommende semester? Så kom til et af disse prævejledningsarrangementer.

Oversigt over prævejledningsarrangementer jura og erhvervsjura

EU-ret og international ret

Katerina Mitkidis

 • Åbent kontor i 1414.112 mandag den 4. oktober (mellem 9.00 og 14.00) og torsdag 7. oktober (mellem 9.30 og 12.30).

Katarina Hyltén-Cavallius

 • Prævejledningen gennemføres over zoom onsdag den 6. oktober 2021 fra kl. 09:00 og indtil vi er færdige. Tilmelding til prævejledning sker ved at kontakte Helle Hjorth Christiansen på hchristiansen@law.au.dk senest torsdag 30. september. Hvis man har ønsker til, hvornår på dagen vejledningen skal ligge, anføres det i mailen.

Birgitte Egelund Olesen

 • Prævejledningen gennemføres over zoom torsdag den 7. oktober fra kl. 12-16 og fredag den 8. oktober fra kl. 12-16. Tilmelding til prævejledning sker ved at kontakte Linda Andersen på lindaa@law.au.dk senest tirsdag den 5. oktober. Hvis man har ønsker i forhold til, hvilken dag vejledningen skal ligge, anføres det i mailen. 

Pernille Wegener Jessen

 • Prævejledning foregår mandag d. 4. oktober samt torsdag d. 7. oktober i 1410-242 kl. 13.00-14.30. Du/I møder bare op!

Karsten Engsig Sørensen

 • Prævejledningen gennemføres over zoom den 4. oktober fra kl. 13.00. Tilmelding til prævejledning sker ved at kontakte Hannah Krüger Jensen på hakje@law.au.dk  senest torsdag 30. september, hvorefter zoomlink fremsendes. Hvis der ønsker til, hvornår vejledningen skal ligge om eftermiddagen, anføres det i mailen.

Jens Vedsted-Hansen

 • Prævejledningen gennemføres over Zoom tirsdag den 5. oktober 2021 fra kl. 13 og indtil vi er færdige. Tilmelding sker ved at kontakte Hannah Krüger Jensen på hakje@law.au.dk  senest torsdag 30. september. Hvis man har ønsker til, hvornår vejledningsmødet skal placeres i eftermiddagens løb, anføres det i mailen.

Michael Steinicke

 • Prævejledningen gennemføres over zoom mandag den 6. oktober 2021 fra kl. 9.00 og indtil vi er færdige. Tilmelding til prævejledning sker ved at kontakte Helle Hjorth Christiansen på hchristiansen@law.au.dk senest torsdag 30. september. Hvis man har ønsker til, hvornår vejledningen skal ligge om eftermiddagen, anføres det i mailen.

Graham Butler

 • Åbent kontor i 1410-233 tirsdag den 5. oktober mellem 09.30 og 11.00 og torsdag 7. oktober mellem 09.00 og 10.00. Du/I møder bare op.

Skatteret

Den 29. september kl. 16.00 – 18.00 i 1324-011 (tvillingeauditoriet)

 • Inspirationsseminar med en række korte oplæg fra eksterne eksperter om relevante emner for specialer og bachelorafhandlinger inden for skatte-, moms -og toldretten. Efter oplæggene vil der være mulighed for en kort individuel drøftelse af potentielle afhandlingsemner med oplægsholderne eller de tilstedeværende medlemmer af skatteretsgruppen ved Juridisk Institut.

Den 12. oktober kl. 16.00 – 18.00
Prævejledning over zoom. Der kan påregnes prævejledning af ca. 10 minutter varighed.

Moms

Direkte skatter

 

Den 13. oktober kl. 16.00 – 18.00
Prævejledning over zoom. Der kan påregnes prævejledning af ca. 10 minutter varighed.

Direkte skatter

Told

Erhvervsreguleringsret

Arbejds-/ansættelsesret

To åbne vejledningseftermiddage på dansk og en vejledningstime på engelsk. Her kan du droppe ind online på zoom og få feedback på dine speciale-emne-ideer. Det er åbent både for cand.jur., CMjur og HA(jur) studerende. 

Formatet er for alle tre tidspunkter et helt åbent hus, det vil sige at alle studerende, der er til stede kan få feedback på egne specialeemner og kan lytte til feedback på andres specialeemner. 

Der er ingen tidsbooking, alle bliver lukket ind når de dukker op og kan forlade sessionen, når de vil. Vejledningen sker ’rundt om bordet’, dvs. i vejlederens tempo. 

Forvent ca. 5-10 minutters drøftelse per person. 

Vejledere på dansk er lektor Natalie Videbæk Munkholm og ph.d. stipendiat Mette Søsted. Vejleder på engelsk er postdoc Vincenzo Pietrogiovanni.

 

Immaterialret

Mandag den 4. oktober kl. 12.30 – 15.00

Tirsdag den 5. oktober kl. 9.30 – 12.00

 • Matthew Elsmore afholder prævejledning på sit kontor i 1410-226

Offentlig ret

Den 28. september fra kl. 9.15

 • Louise Halleskov holder prævejledning om emner inden for EU-ret, menneskeret og forvaltningsret. Alle interesserede skal møde op i lokale 1414-407 kl. 9.15. Vejledningen foregår i plenum.

Den 29. september fra kl. 11.15

 • Michael H. Jensen holder prævejledning om statsretlige emner. Alle interesserede skal møde op i lokale 1414-407 kl. 11.15. Vejledningen foregår i plenum.

Den 30. september kl. 8.15 – 10.00

 • Ole Terkelsen holder individuel prævejledning om folke- og statsretlige emner på sit kontor i 1414-416.

Den 30. september kl. 9.30 – 13.30

 • Karsten Revsbech holder prævejledning om emner inden for databeskyttelsesret, kommunalret og regler om offentligt personale på sit kontor i 1414-411. Vejledningen foregår enkeltvis.

Den 30. september kl. 10.15 – 11.00

 • Søren Højgaard Mørup holder prævejledning om forvaltningsretlige emner. Alle interesserede skal møde op i lokale 1414-407 kl. 10.15. Vejledningen foregår i plenum.

Den 30. september fra kl. 10.15

 • Jørgen Albæk Jensen holder prævejledning om statsretlige emner. Alle interesserede skal møde op i lokale 1325-020 kl. 10.15. Vejledningen foregår i plenum.

Den 13. oktober fra kl. 9.15

 • Helle Bødker Madsen holder prævejledning om sundhedsretlige og psykiatriretlige emner. Alle interesserede skal møde op i lokale 1410-247 kl. 9.15. Vejledningen foregår i plenum.

Retshistorie, Retssociologi, Socialret og Sportsret

Den 27. september kl. 11.00 – 12.00

Den 29. september kl. 14.00-15.00

 • Per Andersen holder kollektiv prævejledning i retshistorie med mulighed for efterfølgende individuel vejledning i 1410-346.

Overvejer du at skrive speciale i sportsret bedes du kontakte Jens Evald på je@law.au.dk mhp. at aftale tid til et vejledningsmøde.

Formueret, familie- og arveret

Den 5. oktober kl. 9.00 – 11.00

 • Hans Henrik Edlund holder prævejledning på sit kontor i 1410-327.

Den 6. oktober kl. 13.00 – 16.00

 • Palle Bo Madsen holder prævejledning på sit kontor i 1410-319.
 • Tanja Jørgensen holder prævejledning på sit kontor i 1410-340.

Den 7. oktober kl. 10.00 -12.00 og kl. 13.00 – 15.00

 • Birgit Liin holder prævejledning via zoom. Studerende skal tilmelde sig i et af de angivne tidsrum ved at sende en mail til  Hannah Krüger Jensen på hakje@law.au.dk senest torsdag 30. september, hvorefter et zoomlink vil blive fremsendt. Der oprettes venterum, og der kan påregnes prævejledning af ca. 10 minutters varighed.

Den 7. oktober kl. 13.00 – 16.00

 • Kristian Graven Nielsen holder prævejledning på sit kontor i 1410-328.
 • Jimmi Fevre Bruun holder prævejledning på sit kontor i 1415-306

Den 7. oktober kl. 14.00 – 17.00

Den 8. oktober kl. 9.00 – 12.00

 • René Franz Henschel holder prævejledning på sit kontor i 1410-337.

Den 12. oktober kl. 9.00 – 12.00

 • Lars Henrik Gam Madsen holder prævejledning på sit kontor i 1410-339

Den 12. oktober kl. 13.00 – 16.00

 • Helle Isager holder prævejledning på sit kontor i 1410-322.
 • Tine sommer holder prævejledning i immaterialret og markedsføringsretlige emner på sit kontor i 1410-222.

Den 13. oktober kl. 11.00 – 14.00

 • Susanne Kier holder prævejledning på sit kontor i 1410-342.

Den 13. oktober kl. 13.00 – 16.00

 • Palle Bo Madsen holder prævejledning på sit kontor i 1410-319.
 • Tine sommer holder prævejledning i immaterialret og markedsføringsretlige emner på sit kontor i 1410-222.
 • Kristian Graven Nielsen holder prævejledning på sit kontor i 1410-328.

Den 14. oktober kl. 9.00 – 12.00

 • Lars Henrik Gam Madsen holder prævejledning på sit kontor i 1410-339.

Den 14. oktober kl. 11.00 – 14.00

 • Caroline Adolphsen holder prævejledning på sit kontor i 1410-326.

Den 14. oktober kl. 13.00 – 15.00

 • Hans Henrik Edlund holder prævejledning på sit kontor i 1410-327.

Den 14. oktober kl. 13.00 – 16.00

 • Susanne Karstoft holder prævejledning på sit kontor i 1410-335.
 • Astrid Millung-Christoffersen holder prævejledning på sit kontor i 1410-334.
 • Tanja Jørgensen holder prævejledning på sit kontor i 1410-340.
 • Susanne Kier holder prævejledning på sit kontor i 1410-342.
 • Helle Isager holder prævejledning på sit kontor i 1410-322.
 • Kasper Steensgaard holder prævejledning på sit kontor i 1410-323.
 • Lars Hedegaard Kristensen holder prævejledning på sit kontor i 1410-341.
 • Eva Naur Jensen holder prævejledning på sit kontor i 1410-321.
 • Jimmy Fevre Bruun holder prævejledning på sit kontor i 1415-306

Den 15. oktober kl. 9.00 – 12.00

 • René Franz Henschel holder prævejledning på sit kontor i 1410-337.

Civilproces og insolvens

Den 7. oktober kl. 13.00 – 16.00

Prævejledningen foregår fysisk og varetages af Kim Sommer Jensen, Line Herman Langkjær og Lasse Højlund Christensen fra deres respektive kontorer (1410-235, 1410-238 og 1410-237). Vejledningen vil i et vist omfang være emneopdelt og ellers med en fælles kø.

Strafferet og straffeprocesret

Tirsdag den 12. oktober kl. 13.00 – 16.00

 • Kl. 12.00 – 14.00: Nicolaj Sivan Holst
 • Kl. 13.15 – 15.00: Anette Storgaard
 • Kl. 14.45 – 16.30: Lasse Lund Madsen

Alle prævejledninger foregår i 1324-011 (Tvillingeaud.)

 

 

 

 

 

Oops, an error occurred! Code: 2023060809541717bf0d82