Studievejledningen og studieadministrationen flytter

29.02.2012 | Marie Louise Bro Pold

Studievejlederne og studiesekretariatet for Jura flytter til nye lokaler i universitetsparken torsdag den 1. marts 2012!

Den nye adresse er: Bygning 1328, 1. sal, Bartholinsalle 13, DK-8000 Aarhus C

Studievejlederne finder du i lokale 130, bygning 1328.

Studievejledernes kontaktoplysninger og åbningstider kan du finde her:

Studievejledningens kontaktinformation og åbningstider

Studiesekretariatet finder du i lokale 118 & 124, bygning 1328.

Du finder studiesekretariatets kontaktinformation og åbningstider her.

Kom og besøg os eller send os en mail: vejled@jura.au.dk

Studerende