Tilmelding til Sommerreeksamen 2016

Husk at kontrollere dine eksamenstilmelding til reeksamensperioden sommeren 2016

30.06.2016 | Dennis Haarup Karlsen

Du bliver automatisk tilmeldt reeksamen, såfremt du ikke har bestået ordinær eksamen (dette gælder ikke deltidsstuderende). Skal du tilmeldes et 3. forsøg eller var du ikke tilmeldt ordinær eksamen sommeren 2016, skal du selv tilmelde dig reeksamen. Det skal du gøre i perioden 1.-5. juli 2016 ved at sende en mail til:

Kandidatfag: Astrid Larsen asla@au.dk

Bachelorfag: Bente Østergaard Hansen bha@au.dk

Husk at oplyse dit studienummer og hvilket/hvilke fag du ønsker at blive tilmeldt.

 

Hold øje med Studieportalen med hensyn til eksamensplaner for reeksamen sommeren 2016:

Foreløbige planer:

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/jur/eksamen/eksamensplaner/foreloebige-eksamensoversigter/

Endelige planer:

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/jur/eksamen/eksamensplaner/endelige-eksamensoversigter/

 

Det er dit ansvar at tjekke din selvbetjeningsside i perioden 1.-5. juli 2016 og se, om du er tilmeldt de eksamener ved reeksamen sommeren 2016, du skal være tilmeldt. Mangler der en eksamenstilmelding på din tilmeldingsoversigt, så kontakt:

Kandidatfag: Astrid Larsen asla@au.dk

Bachelorfag: Bente Østergaard Hansen bha@au.dk

Studerende