Trade and Environment: nyt internationalt kandidat fag på Juridisk Institut

07.05.2010

Som noget helt nyt vil det i efteråret 2010 og foråret 2011 være muligt for kandidatstuderende ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet at følge et engelsksproget kursusfag med fokus på både handel og miljø. Underviseren er professor Sanford Gaines fra Harvard Law School – en sand pioner inden for miljø- og handelsret. Sanford Gaines er i øjeblikket tilknyttet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og ASB som gæsteprofessor for en 2 - årig periode.

Hormonbøffer og vitaminberiget slik?

Hvis man er optaget af stærkt omdiskuterede emner som hormonbøffer, vitaminberiget slik og globale miljøforandringer set i forhold til lovgivningen indenfor international handel, er dette et oplagt kandidatfag at følge.

Omdrejningspunktet for det nye fag er den hårfine balance mellem handel og miljø. Både handel og miljø er vigtige mål for virksomhederne nu og vil sandsynligvis være det i endnu højere grad i fremtiden, men de to områder synes ofte at være i konflikt med hinanden. Kurset henvender sig til kommende jurister, som ønsker at arbejde i et eksport-orienteret miljø, eller som måske skal arbejde i en virksomhed, der sælger produkter eller leverer services, som er berørt af miljøreguleringer i andre lande. Både emner indenfor miljø- og handelsret vil blive behandlet i undervisningen med udgangspunkt i både europæisk og international lovgivning.

Flere internationale kandidatfag på vej

Ifølge professor Morten Midtgaard Fogt, formand for internationalt udvalg på Juridisk Institut, planlægger instituttet at udbyde endnu et kursusfag ved Sanford Gaines inden for emnet Climate Law. Kurset bliver foråret 2011, og emnet må siges at være top-aktuelt, ikke mindst efter klimatopmødet i København i december 2009.

Sanford Gaines fortæller følgende om kurset: ”Overalt i verden står rigtig mange virksomheder og regeringer netop nu over for betydelige forandringer, fordi de bliver nødt til at reagere på de store globale miljøændringer. Specielt EU har store udfordringer, bl.a. fordi man skal have begrænset udslippet af forurenende stoffer, men samtidig også have øget brugen af vedvarende energi betydeligt inden for de næste 10 år. Dette kursus vil introducere de studerende til basisvidenskaben inden for miljøforandringer. Vi vil bl.a. gennemgå den gældende lovgivning, både inden for EU og på verdensplan. Derudover vil vi også kigge nærmere på nogle af de vigtigste aspekter inden for både lovgivning og politiske beslutninger, som kan påvirke indsatsen – det kan både være ift. begrænsning af menneskelig indflydelse på miljøet, men også ift. at få samfundet generelt til at tilpasse sig de mange miljømæssige forandringer, som forventes i en fremtidig varmere verden.”

Sanford Gaines nyder stor international anerkendelse

Den internationalt anerkendte amerikanske forsker Sanford Gaines har et imponerende c.v. Han har beskæftiget sig med miljøret i mere end 35 år og har i over 15 år været særligt engageret i sammenhængen mellem international handels- og miljøret, og han er således en af de virkelig tunge drenge inden for begge disse områder. Han er uddannet jurist fra Harvard Law School i 1974 (J.D.  cum laude og har været ansat som professor i jura siden 1986, først på University of Houston Law Center og senere på School of Law på University of New Mexico. Sanford Gaines har endvidere haft en række gæsteprofessorater ved universiteter som f.eksw. University of Arizona, Lewis and Clark College of Law, freiburg og i Århus, hvor han senest var tilknyttet i 2000. Han er forfatter og medforfatter til adskillige bøger og artikler med fokus på international miljølovgivning og handel. Han har derudover arbejdet for den amerikanske regering og inden for det private erhvervsliv i USA, og han må således siges at have et indgående kendskab til både den private og offentlige sektor.

En af hans helt store aktuelle forskningsinteresser er bæredygtig udviklingslovgivning, og han vil i de kommende år specielt fokusere på spørgsmål som, hvordan man skaber politikker for en bæredygtig udvikling, og hvordan det vil påvirke både det private erhvervsliv, regeringsprogrammer, landbrug, internationalisering, den økonomiske verdensorden og menneskelige aktivitet.

Tilmelding til kandidatfaget ”Trade and the Enviroment”

Der er allerede åbnet for tilmelding til kursusfagene for efteråret 2010, så hvis du brænder for at følge dette spor, er det nu, du skal tilmelde dig.

Tilmelding sker via selvbetjeningsiden www.mit.au.dk .

Du kan læse en nærmere beskrivelse af faget på http://mit.au.dk/kursuskatalog/kurser.cfm?udbudid=25924&elemid=33715&topid=33715&sem=E2010&udd=cand&art=ord&hom=SAM .

- Faget bliver kun udbudt på engelsk.