Udvekslings- og praktikophold på kandidatuddannelsen

Der vil fortsat være gode muligheder for udvekslings- og praktikophold på kandidatuddannelsen på trods af ændringerne i studieordningen.

02.03.2015 | Michael Mejlgaard Udby

Kære nuværende eller kommende kandidatstuderende,

Hvis du har planlagt eller er ved at planlægge et udvekslings- eller praktikophold i efteråret 2015 og tænker, at den nye kandidatstudieordning, der træder i kraft den 1. september 2015, umuliggør dette, må du tro om igen: Det vil selvfølgelig fortsat være muligt at drage på udvekslingsophold til udlandet og studere samt at afprøve sine kompetencer i praksis. Rammerne er dog lidt forskelligartede afhængig af, hvor du er i dit studie.

Hvis du forventer at være færdig med din bacheloruddannelse sommeren 2015 og påbegynde kandidatstudiet den 1. september, er udgangspunktet i den nye studieordning, at du i efteråret 2015 skal følge de to obligatoriske kursusfag Skatteret og Civilproces. Studieordningen har imidlertid indbygget en dispensationsmulighed, således at man – hvis man drager på udvekslings- eller praktikophold på det 1. semester af kandidatuddannelsen – kan søge om dispensation fra den automatiske tilmelding til de to fag og forvente at få en sådan. Da især mange praktikophold først falder på plads ret sent, kan man søge og få dispensation fra tilmeldingen helt frem til semesterstart. Konsekvensen heraf bliver, at man til gengæld skal have de to fag i det næstkommende efterår i 2016, dvs. på 3. semester af kandidatuddannelsen. Men både udvekslings- og praktikophold kan altså fortsat lade sig gøre. Praktikforløb bliver i øvrigt i den nye studieordning, der træder i kraft for nye kandidatstuderende pr. 1. september 2015, normeret til 20 ECTS – ønsker man som nuværende kandidatstuderende at komme under denne ordning, kan der søges om overførsel til den nye studieordning pr. 1. september.

Hvis du først påbegynder sin kandidatuddannelse den 1. februar 2016, dvs. i forbindelse med vinteroptaget, er der reelt kun én mulighed for at tage de to fag, nemlig på 2. semester (dvs. i efteråret 2016). Men du vil fortsat have mulighed for at planlægge udvekslings- og praktikophold både på ens 1. og 3. semester, dvs. i foråret 2016 og foråret 2017.

Hvis du allerede er i gang med sin kandidatuddannelse og fortsat mangler et eller begge de to obligatoriske fag og har planlagt udvekslings- eller praktikophold i efteråret 2015, afhænger mulighederne lidt af, hvor mange ECTS du fortsat mangler at tage. Her er vi altså ude i at skulle designe en individuel plan. Men det skal også nok kunne lade sig gøre, da fremdriftsreformen indeholder mulighed for at, at studienævnet kan give dispensation til individuelle løsninger i tilfælde af, at der er tale om ’særlige omstændigheder’. Det vil der være tale om det tilfælde, hvor du bliver ramt af konsekvenserne af studieordningsændringer efter at have planlagt et sådant udvekslings- eller praktikophold. Er du en af disse, og har du behov for at få vendt mulighederne, skal du ikke tøve med at henvende dig til studievejledningen, som kan hjælpe dig videre. For både udvekslings- og praktikophold skal selvfølgelig fortsat kunne lade sig gøre.

De bedste hilsener
Per Andersen
Studieleder

Studerende