Ulla V Bondesons stiftelse for retssociologisk og kriminologisk forskning - Uddeling af stipendier i 2011

25.02.2011

Fondet er stiftet af professor Ulla V Bondeson, og det har som sit hovedformål at støtte forskning inden for de områder, som særligt interesserede fondsstifteren.

Det er i år første gang, at fonden foretager uddelinger.
Stiftelsen har for 2011 afsat 300.000 SEK til uddeling til et eller flere stipendier m.v.
Stiftelsens formål er at fremme retssociologisk og kriminologisk forskning i Norden, herunder især forskning ved universiteterne i Stockholm, Lund og København.

  • Første prioritet gives til behandlingsforskning, dvs. studier af effekten af straf og behandling, samt til forskning i befolkningens holdning til kriminalitet og straf. Replikation af Ulla V Bondesons egne eller andres tilsvarende studier er ønskværdige og gives ligeledes en høj prioritet.
  • Anden prioritet gives til øvrig retssociologisk eller kriminologisk forskning.

Der kan bevilges midler i form af stipendier, trykningsbidrag eller lignende.

Ansøgningsfrist er 1. maj 2011 kl. 12.

Man er velkommen til at rette henvendelse til Anette Storgaard, Adelingen for Proces og Krim, hvis man er interesseret i at drøfte ideer.

Ansøgning om forskningsstipendium skal indeholde en kortfattet problemformulering og en redegørelse for metode og data samt en tidsplan.
Ansøgninger skal være mærkede ”Ulla V Bondesons stiftelse” og sendes til
SEB, Kapitalförvaltning
Institutioner & Stiftelser Syd
Ingrid Salomonsson
SE - 205 20 Malmö

Det forventes, at ansøgere modtager besked om eventuelle bevillinger senest 1. august 2011.

Stiftelsens bestyrelse består af forskningschef Britta Kyvsgaard, Justitsministeriet i Danmark, professor Jerzy Sarnecki, Stockholms Universitet, og professor Ditlev Tamm, Københavns Universitet.