Valg til MBA-studienævnet

Der er nu udskrevet valg til MBA studienævnet. Til studienævnet skal der på studentersiden vælges 4 studerende fra masteruddannelsen i Business Administration.

10.10.2018 | Lene Merete Pedersen

Det er meget vigtigt for studienævnets arbejde, at de studerende deltager aktivt og gør deres indflydelse gældende. Vi vil derfor opfordre dig til at stille op til valget eller til at foreslå en eller flere af dine medstuderende at gøre det.

Hvad arbejder studienævnet med?

Studienævnet har til opgave at kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddannelse og undervisning, f.eks. ved at udarbejde forslag til studieordninger og ændringer i studieordninger, godkende fagbeskrivelser og følge op på undervisningsevalueringer. Studienævnet skal også godkende planer for tilrettelæggelse af undervisning og af prøver. Endelig skal studienævnet udtale sig inden for sit område i alle sager af betydning for uddannelse og undervisning.

Hvad får du selv ud af det?

Du får direkte indflydelse på din uddannelsen og er med til at sikre, at de studerende bliver hørt.

Hvordan stiller du op?

Hvis du har lyst til at involvere dig – og derved få indflydelse på dit studie - skal du formelt opstilles. Opstillingsblanketten findes på www.au.dk/valg. Der er ligeledes en udførlig vejledning til ”Sådan stiller du op som kandidat”, ligesom der altid er mulighed for at søge vejledning i valgcirkulæret, som også findes på hjemmesiden.

Endeligt kan Valgsekretariatet spørges til råds inden opstillingsfristens udløb. Valgsekretariatet kan kontaktes på 8715 3325 eller valg@au.dk.

Med venlig hilsen

Franziska Günzel-Jensen

Studieleder for MBA uddannelsen og studienævnsformand

Studerende