Aflevering

Når du er klar til at aflevere dit speciale, skal du gøre følgende:

1. Du skal aflevere dit speciale i én PDF fil i WISEflow - du bliver tilmeldt i flowet i god tid før afleveringsfristen. (Du vil modtage en notifikation fra WISEflow, når du er tilmeldt) - Bemærk at du ikke kan trække din besvarelse tilbage i Wiseflow, når du først har afleveret.

  • I forbindelse med afleveringen i WISEflow skal du oprette en gruppe, også selv om du skriver speciale alene. Du kan se her hvordan man opretter grupper. I nogle tilfælde kan din gruppe være dannet administrativt på forhånd.
  • Husk også at angive den endelige titel på dit speciale på både dansk og engelsk.

2. Du skal indsende dit speciale i én PDF fil via mail til adressen: mastertheses.bss@au.dk med:

  • Studienummer og navn i mailens emnefelt og
  • oplysning i selve mailen om, hvorvidt specialet MÅ offentliggøres eller specialet IKKE må offentliggøres

Dit speciale er ikke afleveret, før du har afleveret jf. alle ovenstående trin.

Såfremt de afleverede specialer ikke stemmer overens, vil det være den udgave, der er afleveret i WISEflow, der anses som gældende.

Afleveringsfrister

  • Når du skriver speciale i forårssemesteret er din afleveringsfrist 1. juni inden klokken 12.
  • Når du skriver speciale i efterårssemesteret er din afleveringsfrist 2. januar inden klokken 12.

Hvis afleveringsfristen falder på en helligdag eller i en weekend, er afleveringsfristen den førstkommende hverdag.

Efter bedømmelse arkiveres det elektroniske speciale på Biblioteket på Bartholins Allé. De specialer, der må offentliggøres, kan læses på bibliotekets hjemmeside.

Ønsker du at aflevere før tid?

Hvis du gerne vil aflevere dit speciale tidligere end din afleveringsfrist skal du være opmærksom på følgende:

  • Hvis du afleverer 14. dage eller mindre før din fastsatte afleveringsfrist, vil dit speciale først blive bedømt efter den fastsatte afleveringsfrist.
  • Hvis du afleverer mere end 14. dage før den fastsatte afleveringsfrist vil dit speciale blive sendt til bedømmelse så hurtigt som muligt og bedømmelsesfristen vil være op til 6 uger fra afleveringstidspunktet. Du skal samtidigt sende besked til Pia Schytz (pias@law.au.dk) om tidlig aflevering af specialet.
  • Hvis dit Flow ikke er åbnet på det tidspunkt hvor du gerne vil aflevere skal du kontakte studieadministrationen som kan være behjælpelige med dette. Du skal skrive til kandidat.bss@au.dk.

 

Hvad sker der med din adgang til OneDrive, når du har afsluttet din uddannelse på Aarhus BSS?

Når din sidste karakter er registreret, lukker din adgang til OneDrive. Du skal derfor sørge for at overføre dine filer fra OneDrive inden adgangen lukker.
Det er ikke muligt at genåbne adgangen til OneDrive, når først du har afsluttet din uddannelse på AU.    

Registrer dit virksomhedssamarbejde

For at styrke dine jobmuligheder har vi brug for at indsamle informationer om de virksomheder/organisationer, som du som studerende måtte have et samarbejde med.

Når du er tilmeldt specialet, vil du modtage en blanket på din AU-mail. Blanketten indeholder nogle få spørgsmål vedrørende dit (eventuelle) samarbejde med en virksomhed/organisation.

Du skal udfylde blanketten, uanset om du samarbejder med en virksomhed/organisation eller ej.

Har du brug for hjælp i forbindelse med udfyldelse af blanketten kan du læse mere på AU’s side om registrering af erhvervssamarbejder, hvor du også kan sende dine eventuelle spørgsmål via kontaktformularen.