Formelle krav

Specialets længde

Specialet skal være på maks. 50 sider - A4 sider à 2.400 anslag inkl. mellemrum og noter (maks. 120.000 anslag).

For studerende der har påbegyndt specialet før 1. december 2016 gælder, at specialet må fylde maks. 60 sider - A4 sider à 2.400 anslag inkl. mellemrum og noter (maks. 144.000 anslag).

Specialet kan udarbejdes af to studerende i fællesskab med en vægt på 30 ECTS for hver, men dermed stiger det samlede krav til omfang og litteratur til det dobbelte af de angivne rammer. Den enkeltes bidrag skal klart kunne udskilles med henblik på individuel bedømmelse.

Resumé: du skal udarbejde et engelsk/fremmedsproget resumé på ca. en normalside.  Resuméet skal indeholde en beskrivelse af centrale emner og konklusioner i specialet. Resuméet skal indarbejdes i selve specialet, således at det kommer efter indholdsfortegnelsen og før selve hovedteksten.

 

Generelle regler

 • Dokumentation i form af skærmprint af antal anslag skal vedlægges.
 • Er specialet for stort, afvises det.
 • Antal anslag omfatter bogstaver, tegn og mellemrum.
 • Tabeller, grafer mv. indgår i antallet af anslag i forhold til den plads, de optager - en tabel, der fylder en halv side, tæller således som 1.200 anslag.
 • Noter o.l. indgår i optællingen.
 • Forside, indholdsfortegnelse, resumé, litteraturfortegnelse og bilag indgår ikke i optællingen.

Krav til forsiden på specialet

 • Titel på dansk og engelsk
 • Studienummer
 • Navn
 • Vejleders navn
 • Antal anslag (husk også at vedlægge dokumentation)

Forsiden kan desuden indeholde andre oplysninger – f.eks. Aarhus Universitet, årstal, osv.

Andet sprog end dansk

Specialet skrives som udgangspunkt på dansk, men du kan også skrive på enten norsk eller svensk i henhold til eksamensbekendtgørelsen. Ønsker du at skrive på engelsk, skal dette aftales med din vejleder.

Ønsker du at skrive på et andet sprog end dansk, norsk, svensk eller engelsk, skal du ansøge studienævnet om dispensation til dette.