Zoom-møder ved faggrupperne

Zoom-møder i faggrupperne efteråret 2020

Så er der kommet datoer for afholdelse af zoom-møder i de enkelte faggrupper til brug for drøftelse af mulige specialeemner.

Vær opmærksom på, at du selv aktivt skal tilmelde dig et møde ved at skrive til den på oversigten angivne mailadresse fra din au-mail. Tilmeldingen skal være modtaget senest tre hverdage forud for afholdelsen af mødet. 

Angiv i mailens emnefelt, hvilke(n) underviser(e) du ønsker et zoommøde med (f.eks. ”zoommøde Carsten Willemoes Jørgensen”). 

 

Det skal også bemærkes, at der ikke tildeles faste tidspunkter eller laves lister med rækkefølge.

Oversigt åbent hus:

Strafferet

 

Til de, der ikke fik talt med Nicolaj Sivan Holst den 7. oktober, er der nu mulighed for at tilmelde sig et møde med Anette Storgaard fredag den 23. oktober fra kl. 13.00 – 14.30. Tilmelding skal ske til bsh@law.au.dk senest tirsdag den 20. oktober kl. 12.00.

Onsdag den 7. oktober

-          Kl. 9.00 – 10.30: Anette Storgaard (tilmelding til bsh@law.au.dk)

-          Kl. 9.00 – 10.30: Nicolaj Sivan Holst (tilmelding til bsh@law.au.dk)

                   

Formueret

Tirsdag den 6. oktober

-          Kl. 12.00 – 15.00: Kim Sommer Jensen: Insolvensret (tilmelding til hchristiansen@law.au.dk)

-          Kl. 12.00 – 15.00: Lasse Højlund Christensen: Insolvensret (tilmelding til hchristiansen@law.au.dk)

-          Kl. 12.00 – 15.00: Line Herman Langkjær: Insolvensret (tilmelding til hchristiansen@law.au.dk)

Torsdag den 8. oktober

-          Kl. 13.00 – 16.00: Astrid Millung-Christoffersen (tilmelding til gs@law.au.dk)

-          Kl. 13.00 – 16.00: Birgit Liin (tilmelding til gs@law.au.dk)

-          Kl. 13.00 – 16.00: Caroline Adolpsen (tilmelding til bsh@law.au.dk)

-          Kl. 13.00 – 16.00: Eva Naur Jensen (tilmelding til jm@law.au.dk)

-          Kl. 13.00 – 16.00: Helle Isager (tilmelding til lw@law.au.dk)

-          Kl. 13.00 – 16.00: Kasper Steensgaard (tilmelding til hmc@law.au.dk)

-          Kl. 13.00 – 16.00: Kristian Graven Nielsen (tilmelding til hmc@law.au.dk)

-          Kl. 13.00 – 16.00: Lars Hedegaard Kristensen (tilmelding til lw@law.au.dk)

-          Kl. 13.00 – 16.00: Lars Henrik Gam Madsen (tilmelding til lindaa@law.au.dk)

-          Kl. 13.00 – 16.00: Matthew James Elsmore-Andersen (tilmelding til gs@law.au.dk)

-          Kl. 13.00 – 16.00: Morten Midtgaard-Fogt (tilmelding til gs@law.au.dk)

-          Kl. 13.00 – 16.00: René Franz Henschel (tilmelding til tme@law.au.dk)

-          Kl. 13.00 – 16.00: Susanne Kier (tilmelding til lw@law.au.dk)

-          Kl. 13.00 – 16.00: Tanja Jørgensen (tilmelding til lw@law.au.dk

-          Kl. 13.00 – 16.00: Kristian Skovsgaard: Entrepriseret (tilmelding til hmc@law.au.dk)

-          Kl. 14.15 – 16.00: Hans Henrik Edlund (tilmelding til hmc@law.au.dk)

Fredag den 9.10.

-          Kl. 10.00 – 13.00: Susanne Karstoft: E-handel, Markedsføring og forbrugerbeskyttelse på internettet, Elektroniske betalinger, It-kontraktsret mv. (tilmelding til lw@law.au.dk)

I øvrigt

-          Palle Bo Madsen: Send mail til pbm@law.au.dk, hvorefter tidspunkt aftales

 

Offentlig ret

Mandag den 5. oktober

-          Kl. 10.00 – 14.00: Louise Halleskov: Int. Menneskerettigheder, udlændingeret og evt. alm. Forvaltningsret (tilmelding til hchristiansen@law.au.dk)

Tirsdag den 6. oktober 

-          Kl. 10.00 – 14.00: Jørgen Albæk Jensen: Statsforfatningsret og evt. alm. forvaltningsret (tilmelding til bsh@law.au.dk)

-          Kl. 12.30 – 14.30: Helle Bødker Madsen: Sundhedsret og evt. alm. forvaltningsret (tilmelding til jm@law.au.dk)

Mandag den 26. oktober 

-          Kl. 9.30 – 12.30: Karsten Revsbech: Databeskyttelsesret og alm. forvaltningsret (tilmelding til mias@law.au.dk)

 

EU-ret og international ret

 

Mandag den 5. oktober

-          Kl. 10.00 – 12.00: Michael Steinicke: Konkurrenceret, EU-markedsret, fri bevægelighed, udbudsret, offentlig virksomhed (tilmelding til hchristiansen@law.au.dk )

-          Kl. 10.00 – 12.00: Pernille Wegener Jessen: Konkurrenceret, statsstøtteret, WTO-ret (subsidier og anti-dumping) (tilmelding til hchristiansen@law.au.dk)

-          Kl. 10.00 – 12.00: Katerina Mitkidis: CSR and law, environmental and climate law, contract law, EU consumer law, pharmaceutical law (cita@law.au.dk)

-          Kl. 10.00 – 12.00: Louise Halleskov: Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, EU's Charter om Grundlæggende Rettigheder, EU-regulering af asyl og immigration, udlændingeret og EU personbevægelighed (tilmelding til hchristiansen@law.au.dk)

Tirsdag den 6. oktober

-          Kl. 13.00 – 16.00: Jens Vedsted-Hansen: Menneskerettigheder, Udlændingeret, EU-regler om asyl og indvandring (tilmelding til jm@law.au.dk)

-          Kl. 13.00 – 16.00: Morten Midtgaard-Fogt: The Law of Armed Conflict/International Humanitarian Law (tilmelding til gs@law.au.dk)

 

Onsdag den 7. oktober

-          Kl. 13.00 – 16.00: Graham Butler: EU Law, Internal Market Law, EU Constitutional Law, EU Administrative Law (tilmelding til hchristiansen@law.au.dk)

Torsdag den 8. oktober

-          Kl. 10.30 – 13.30: Birgitte Egelund Olsen (tilmelding til lindaa@law.au.dk)

Mandag den 12. oktober

 -          Kl. 10.00 – 12.00: Karsten Engsig Sørensen (tilmelding til gs@law.au.dk)

Skatteret 

Mandag den 5. oktober

-          Kl. 16.00 – 18.00: Dennis Ramsdahl Jensen: Moms- og afgiftsret (tilmelding til tme@law.au.dk)

-          Kl. 16.00 – 18.00: Inge Langhave: Indkomstskat (tilmelding til bsh@law.au.dk)

Tirsdag den 6. oktober

-          Kl. 16.00 – 18.00: Carsten Willemoes Jørgensen: Told- og afgiftsret (tilmelding til lindaa@law.au.dk)

Torsdag den 8. oktober

-          Kl. 16.00 – 18.00: Henrik Stensgaard: Moms- og afgiftsret (tilmelding til tme@law.au.dk)

Mandag den 12. oktober

-          Kl. 16.00 – 18.00: Anders Nørgaard Laursen: Indkomstskat (tilmelding til lindaa@law.au.dk)

Tirsdag den 13. oktober

-          Kl. 16.00 – 18.00: Carsten Willemoes Jørgensen: Told- og afgiftsret (tilmelding til lindaa@law.au.dk)

Mandag den 19. oktober

-          Kl. 13.00 – 15.00: Malene Kerzel og Anne Sofie Højrup Bondegaard: Indkomstskat (tilmelding til bsh@law.au.dk)

 

Almene fag/Retslære

Onsdag den 30. september

-          Kl. 10.00 – 15.00: Jens Evald: Sportsret, landbrugsret, servitutret, retshistorie og retsfilosofi (tilmelding til jm@law.au.dk)

Tirsdag den 6. oktober

-          Kl. 13.00 – 15.00: Bettina Lemann Kristiansen: Retssociologi, Socialret og Access to justice (tilmelding til jm@law.au.dk)

 

Erhvervsreguleringsret

Mandag den 28. september

-          Kl. 15.30 – 15.45: Vincenzo Pietrogiovanni: Fælles zoom oplæg (tilmelding til tme@law.au.dk)

-          Kl. 15.45 – 16.45: Vincenzo Pietrogiovanni: Speciale på engelsk: Antidiscrimination law, Fundamental rights at work, EU labour law, European or international labour law, Comparative labour law, Industrial relations, Maritime labour law (tilmelding til tme@law.au.dk)

Torsdag den 1. oktober

-          Kl. 13.15 – 16.00: Hanne Birkmose: Selskabsret (tilmelding til gs@law.au.dk)

-          Kl. 13.15 – 16.00: Mette Neville: Selskabsret (tilmelding til hchristiansen@law.au.dk)

Torsdag den 8. oktober 

-          Kl. 10.30 – 13.30: Katarina Mitkidis: Miljø-/Arktisk-/Energi-/Klimaret (tilmelding til gs@law.au.dk)

-          Kl. 10.30 – 13.30: Ellen Margrethe Basse: Miljø-/Arktisk-/Energi-/Klimaret (tilmelding til tme@law.au.dk)

-          Kl. 10.30 – 13.30: Birgitte Egelund Olsen: Miljø-/Arktisk-/Energi-/Klimaret (tilmelding til lindaa@law.au.dk)

Onsdag den 21. oktober

-          9.00 – 12.00: Natalie Videbæk Munkholm: Ansættelsesret, Kollektiv arbejdsret, EU arbejdsret, EMRK og arbejdsretlige nedslag, Ligebehandling/forskelsbehandling på arbejdspladsen (tilmelding til tme@law.au.dk)

 

Vær opmærksom på at dette muligheden for at drøfte emneovervejelser med en mulig vejleder. Der kan således ikke påregnes nogen form for individuel vejledning om valg af specialeemne uden for rammerne af de nævnte åbent hus-arrangementer.