Blackboard login

Sådan logger du ind på Blackboard

I denne video kan du se hvordan du logger ind på Blackboard.

Gå til blackboard.au.dk, hvor du skal benytte WaYF login (’Where are You From’), som også kan anvendes til at logge ind på mit.au.dk/selvbetjeningen. Brugernavn er dit cpr- nummer, og password er det, du har valgt på mit.au.dk. 

Sprogstandarden i Blackboard er engelsk, hvilket vil sige, at Blackboard er sat til engelsk første gang, du logger på. Hvis du ønsker at ændre sproget til dansk, kan du finde hjælp under ”Rediger personlige oplysninger og indstillinger” i den globale navigationsmenu. Find mere hjælp i den samlede manual og quickguiden.