Wikis

Wiki´er i Blackboard

Principperne bag en ‘wiki’ kendes fra bl.a. Wikipedia.org. En ’wiki’ er en database, hvor brugere kan skrive egne vidensartikler og få dem lagt ind i databasen. Brugere kan læse og redigere hinandens artikler og derigennem opbygge vidensdatabasen i fællesskab.

Det er muligt at oprette gruppewikis, som er tilgængelige for alle medlemmer af en given studiegruppe, samt kursuswikis, som kan tilgås og anvendes af alle, som er tilmeldt det pågældende kursus. Både kursuswikis og gruppewikis er kun tilgængelige, hvis underviseren har givet rettigheder til dette værktøj.

Wikis findes kun i kursusmenuen, hvis den pågældende underviser har valgt at arbejde med wikis.

Studerende kan endvidere selv oprette wikis i en gruppe, hvis underviseren har muliggjort dette i forbindelse med oprettelse af gruppen. 

I denne video kan du se hvordan du opretter, tilgår og anvender wikis.