Corona

Studerende på Aarhus BSS

  • Find kontaktinformation og den nyeste information, som er gældende for Aarhus BSS-studerende.

FAQ for Aarhus BSS-studerende giver dig svar på de oftest stillede spørgsmål, som er gældende for Aarhus BSS-studerende.

AU FAQ'en giver svar på de spørgsmål, som er gældende for alle AU-studerende, ligesom du kan chatte med en studievejleder. Chatten er åben alle hverdage fra kl. 8-16.

Kan du ikke finde svar på dine spørgsmål i

"AU FAQ'en" eller "FAQ for Aarhus BSS-studerende", så er du velkommen til at kontakte os.

FAQ for Aarhus BSS-studerende

Generelt

Hvordan holder jeg mig bedst opdateret? Hvor finder jeg mere information?

Du vil løbende blive orienteret via din AU-mail og Blackboard. Derudover kan du også finde aktuel information for Aarhus BSS-studerende på denne side, og via AUs FAQ og chat for studerende kan du finde information, som er gældende for alle AU-studerende. 

Hvor kan jeg få stemplede studieudskrifter og anden dokumentation?

Student Services er tilgængelig på mail og kan fortsat hjælpe dig med karakterudskrifter og anden dokumentation. Skriv til: studentservices.bss@au.dk

Husk, vi arbejder under særlige forhold, og vi må derfor bede dig om at have tålmodighed og være indstillet på, at behandlingstiden på din henvendelse vil være længere end normalt.

Hvordan tilpasser jeg mig til min nye hverdag?

Har du brug for hjælp til at strukturere din nye hverdag og nye studieformer, har Studypedia udviklet nogle råd til dit online studiearbejde.
Derudover kan du finde generelle værktøjer til at øge din studietrivsel på styrkditstudieliv.au.dk.
Endelig kan du her læse fem gode råd til at håndtere din nye hverdag    

Jeg har brug for at tale med nogen om situationen. Hvem kan jeg snakke med?

Du er altid velkommen til snakke med en studievejleder om det, der ligger dig på sinde, selvom det i øjeblikket ikke kan ske ved fysisk fremmøde. På denne side kan du se, hvordan du kommer i kontakt med din lokale studievejleder.

Derudover er der flere andre muligheder:

Hos Studenterrådgivningen kan du få online og telefonisk rådgivning. Derudover er både AU Helpline og Studenterpræsterne Aarhus klar til at chatte med dig (studenterpræsterne kan du også ringe til).

Undervisning

Er der undervisning, når universitetet er lukket?

Aarhus BSS har omlagt undervisningen til andre formater i den periode, hvor universitetet er lukket ned. Via dine kursusrum i Blackboard vil din underviser kommunikere, hvordan undervisningen i de enkelte fag vil blive omlagt i perioden.    

Kan jeg blive afmeldt min undervisning, når jeg har mine børn hjemme under coronasituationen?

Nej, som udgangspunkt giver coronasituationen ikke grundlag for at blive afmeldt undervisning i forårssemestret 2020. Undervisningen vil høj grad blive omlagt til en form, som ikke kræver din tilstedeværelse på et bestemt tidspunkt. Du opfordres derfor til at afsøge alternative løsninger ved f.eks. at planlægge pasningen af børn, konsultere medstuderende og læsegrupper eller låne noter, således at du kan følge undervisningen bedst muligt. Du kan få gode råd til, hvordan du kan studere online på Studypedia.

Eksamen

Hvordan afvikler BSS eksamener frem til sommerferien?

Med baggrund i regeringens seneste udmelding om at forlænge den fysiske nedlukning af universiteterne, vil alle eksamener på BSS, som overhovedet kan omlægges, i den kommende eksamensperiode blive omlagt til digitale eksamener. Der vil desværre være enkelte eksamener, som må udskydes, fordi de forudsætter fysisk tilstedeværelse.

Skulle det senere i dette semester vise sig muligt at åbne universitetet fysisk, vil studienævnet på din uddannelse kunne beslutte at lægge eksamener tilbage til den oprindelige eksamensform, såfremt der er stærke argumenter for det. Skulle dette blive aktuelt for dig, vil du blive varslet mindst tre uger forinden.

Du vil i ugen efter påske blive orienteret om en eventuel omlægning af dine eksamener. Du vil blive kontaktet af studieadministrationen via din AU-mail, når der er en afklaring på, hvordan eksamensaktiviteterne gennemføres.

Kan jeg søge om forlænget tid til eksamen pga. coronasituationen?

Nej, der tildeles i udgangspunktet ikke længere tid til eksamen alene på baggrund af coronasituationen. Du kan læse mere om, hvilke forhold der kan ligge til grund for en dispensation til forlænget tid til eksamen på din studieportal under ”Studievejledning” og ”Dispensation”.

Jeg er blevet forhindret i at læse op til og deltage i eksamen pga. børnepasning under corona-situationen

Hvis du ikke er i stand til at læse op til eksamen, fordi du er hovedansvarlig for pasning af børn, der er hjemsendt fra dagsinstitutioner og folkeskoler, vil det være muligt at afmelde din eksamenstilmelding til sommereksamener 2020. Du kan afmelde din eksamenstilmelding frem til den sidste hverdag inden din eksamensdato, og du vil herefter få mulighed for at tilmelde dig reeksamen. Du afmelder dig eksamen ved at kontakte studieadministrationen på mail: bachelor.bss@au.dk, kandidat.bss@au.dk eller evu.bss@au.dk. Som dokumentation skal du vedlægge en tro-og-love-erklæring.

Bachelorprojekter og andre frie opgaver

Jeg er i gang med mit bachelorprojekt/frie opgave, men er blevet forhindret, fordi jeg deltager i nødberedskab ifm. COVID-19

Det vil være muligt at søge en dispensation til udsættelse af afleveringsfristen på dit projekt/opgave, hvis du deltager i nødberedskab i forbindelse med COVID-19-situationen (varetagelse af kritiske samfundsfunktioner). Som dokumentation skal du vedlægge bekræftelse fra dit arbejdssted. Du søger en dispensation via dette link.

Jeg er i gang med mit bachelorprojekt/frie opgave, men er blevet forsinket pga. børnepasning under corona-situationen

Du skal først og fremmest kontakte din vejleder for at få hjælp til at færdiggøre dit projekt/opgave inden for tidsfristen. Det kan for eksempel være hjælp med tilpasning af teori, metode, litteratur eller andre faglige justeringer.

Hvis du er hovedansvarlig for pasning af børn, der er hjemsendt fra dagsinstitutioner og folkeskoler, vil det være muligt at søge en dispensation til forlængelse af afleveringsfristen på dit projekt/opgave. Du søger en dispensation via dette link. Som dokumentation skal du vedlægge en tro-og-love-erklæring samt en kopi af barnets/børnenes sygesikringsbevis.

Jeg er i gang med mit bachelorprojekt/frie opgave, men er blevet forsinket, fordi jeg ikke har kunnet indsamle empiri under corona-situationen

Du skal først og fremmest kontakte din vejleder for at få hjælp til at færdiggøre dit projekt/opgave inden for tidsfristen. Det kan for eksempel være hjælp med tilpasning af teori, metode, litteratur eller andre faglige justeringer.

Hvis der foreligger usædvanlige forhold som f.eks. manglende mulighed for at indsamle empiri, adgang til kildemateriale, som vejlederen ikke kan hjælpe dig med at rette op på, kan du søge projektet/opgaven. Som dokumentation skal du vedlægge en vejlederbekræftelse fra din projektvejleder. Du søger en dispensation via dette link.

Jeg er i gang med mit bachelorprojekt/frie opgave, men er blevet forhindret i at gennemføre, fordi jeg er blevet syg

Hvis du er blevet syg, og du vurderer, at det påvirker din mulighed for at gennemføre dit projekt-/opgaveforløb rettidigt, har du mulighed for at søge en dispensation til forlængelse af afleveringsfristen. Som dokumentation skal du vedlægge en lægeerklæring. Du søger en dispensation via dette link.

Hvordan afholdes bachelorforsvaret?

Hvis du skal til mundtlig forsvar/eksamen på dit bachelorprojekt i den kommende tid, kan du vælge imellem at få en karakter på baggrund af den skriftlige opgave eller at gå op til et mundtligt forsvar. I den perioden, hvor universitetet er fysisk lukket, vil det mundtlige forsvar foregå via Skype.

Specialer og masterafhandlinger

Jeg er i gang med mit speciale/masterafhandling, men er blevet forsinket pga. børnepasning under corona-situationen

Du skal først og fremmest kontakte din vejleder for at få hjælp til at færdiggøre dit speciale inden for tidsfristen. Det kan for eksempel være hjælp med tilpasning af teori, metode, litteratur eller andre faglige justeringer.

Hvis du er hovedansvarlig for pasning af børn, der er hjemsendt fra dagsinstitutioner og folkeskoler, vil det være muligt at søge en dispensation til forlængelse af afleveringsfristen på dit speciale/masterafhandling. Du søger en dispensation via dette link. Som dokumentation skal du vedlægge en tro-og-love-erklæring samt en kopi af barnets/børnenes sygesikringsbevis.

Jeg er i gang med mit speciale/masterafhandling, men er blevet forhindret, fordi jeg deltager i nødberedskab ifm. COVID-19

Det vil være muligt at søge en dispensation til udsættelse af afleveringsfristen på dit speciale/masterafhandling, hvis du deltager i nødberedskab i forbindelse med COVID-19-situationen (varetagelse af kritiske samfundsfunktioner). Som dokumentation skal du vedlægge bekræftelse fra dit arbejdssted. Du søger en dispensation via dette link.

Jeg er i gang med mit speciale/masterafhandling, men er blevet forsinket, fordi jeg ikke har kunnet indsamle empiri under corona-situationen

Du skal først og fremmest kontakte din vejleder for at få hjælp til at færdiggøre dit speciale/afhandling inden for tidsfristen. Det kan for eksempel være hjælp med tilpasning af teori, metode, litteratur eller andre faglige justeringer.

Hvis der foreligger usædvanlige forhold som f.eks. manglende mulighed for at indsamle empiri, adgang til kildemateriale, som vejlederen ikke kan hjælpe dig med at rette op på, kan du søge en dispensation til udskydelse af specialet/afhandlingen. Som dokumentation skal du vedlægge en vejlederbekræftelse fra din specialevejleder. Du søger en dispensation via dette link.

Jeg er i gang med mit speciale/masterafhandling, men er blevet forhindret i at gennemføre, fordi jeg er blevet syg

Hvis du er blevet syg, og du vurderer, at det påvirker din mulighed for at gennemføre dit speciale-/afhandlingsforløb rettidigt, har du mulighed for at søge en dispensation til forlængelse af afleveringsfristen. Som dokumentation skal du vedlægge en lægeerklæring. Du søger en dispensation via dette link.    

Hvordan afholdes specialeforsvaret?

Hvis du skal til mundtlig forsvar/eksamen på dit kandidatspeciale i den kommende tid, kan du vælge imellem at få en karakter på baggrund af den skriftlige opgave eller at gå op til et mundtligt forsvar. I den perioden, hvor universitetet er fysisk lukket, vil det mundtlige forsvar foregå via Skype.

Projektorienteret forløb

Mit projektorienterede forløb er blevet afbrudt, og jeg mangler derfor at bestå ECTS i forårssemestret

Der vil være flere muligheder for at indhente ECTS på AU i dette semester. Vi anbefaler, at du undersøger om:

  • du har gennemført nok af dit projektorienterede forløb til, at du kan bestå dele af det. Hvis du har gennemført ca. 40 % af de krævede timer i dit projektorienterede forløb, og er du i stand til at opfylde de øvrige krav i form af rapport mm., vil det være muligt at bestå halvdelen af de ECTS, som forløbet er belagt til.
  • der er relevante kurser på AU Summer University, som du kan tilmelde dig. Ansøgningsfristen for første runde er 1. april 2020. Herefter vil der være åbent for anden runde i tilmeldingsperioden 1.-5. maj.  Her kan du læse mere om kurserne på AU Summer University.  
  • du kan blive tilmeldt en individuel skriftlig opgave på din uddannelse. Du kan få et overblik over de muligheder, der er på din uddannelse for en individuel skriftlig opgave. Tilmeldingen til individuelle opgaver sendes til kandidat.bss@au.dk og skal ske senest den 3. april.
  • Der er august-fag på din uddannelse, som du kan tilmelde dig i tilmeldingsperioden 1.-5. maj. Her kan du få et overblik over august-fagene.  

 

Kontakt studievejledningen på BSS, hvis du er i tvivl om dine muligheder eller har spørgsmål til din situation.    

Udveksling

Jeg har planlagt et udvekslingsophold i efteråret 2020. Kan jeg komme afsted?

Vi forventer, at studerende, som har planlagt et udvekslingsophold i efteråret 2020, kan gennemføre opholdet som planlagt, men situationen ændrer sig hele tiden, og AU opfordrer derfor studerende til at holde sig løbende orienteret om udviklingen i rejsevejledninger - både hos deres værtsinstitution og i Udenrigsministeriets rejsevejledning (www.um.dk) for det pågældende land. Skulle det alligevel ikke blive muligt for studerende at tage på udveksling, er det muligt at blive hjemme og tage semestret på AU i stedet. Det vil ikke være muligt at blive tildelt en alternativ udvekslingsplads. Det skyldes dels, at det potentielt kan dreje sig om mange studerende, der skal omplaceres, og dels at det ikke er muligt at forudsige, om en eventuel ny destination også vil blive ramt af coronavirus. Kontakt din internationale koordinator for nærmere dialog.

Idet at vi forventer, at udvekslingsopholdet gennemføres, skal du ikke tilmelde dig kurser i den kommende tilmeldingsperiode 1.-5. maj. Hvis det skulle ske, at dit udlandsophold efterfølgende bliver aflyst, vil det stadig være muligt at blive eftertilmeldt kurser med ledige pladser i efteråret. 

Hvad betyder coronasituationen for mit Aarhus BSS Travel Grant?

Som studerende på Aarhus BSS vil du få tildelt et Aarhus BSS Travel Grant uanset evt. afbrudt udenlandsophold eller meritoverførte ECTS. Du skal ikke indsende dokumentation for rejseudgifter mv. for at modtage stipendiet. De studerende, som er berettiget til at få tildelt Aarhus BSS Travel Grant, vil få yderligere besked på e-mail.

 

Hvis du skal søge Aarhus BSS Travel Grant efter studieophold i udlandet, så vil vi gøre opmærksom på, at ansøgningsfristen d. 1. maj er blevet forlænget til 1. juni og en ekstra deadline 1. september.

Mit udlandsophold er blevet afbrudt, og jeg mangler derfor at bestå ECTS i forårssemestret

Der vil være flere muligheder for at indhente ECTS på AU i dette semester. Vi anbefaler, at du undersøger om:

  • det er muligt for dig at afslutte et eller flere kurser på dit udvekslingsuniversitet f.eks. via fjernundervisning eller -eksamen. I så fald vil du have mulighed for at søge om merit for kurset/kurserne, når de(t) er afsluttet og bestået.
  • der er relevante kurser på AU Summer University, som du kan tilmelde dig. Ansøgningsfristen for første runde er 1. april 2020. Herefter vil der være åbent for anden runde i tilmeldingsperioden 1.-5. maj. Her kan du læse mere om kurserne på AU Summer University
  • du kan blive tilmeldt en individuel skriftlig opgave på din uddannelse. Du kan få et overblik over de muligheder, der er på din uddannelse for en individuel skriftlig opgave. Tilmeldingen til individuelle opgaver sendes til kandidat.bss@au.dk og skal ske senest den 3. april.
  • der er august-fag på din uddannelse, som du kan tilmelde dig i tilmeldingsperioden 1.-5. maj. Her kan du få et overblik over august-fagene.

Kontakt studievejledningen på BSS, hvis du er i tvivl om dine muligheder eller har spørgsmål til din situation.

Særligt for efter- og videreuddannelse

Jeg læser på en deltidsuddannelse på Aarhus BSS – gælder udmeldingerne omkring aflyst undervisning etc. også mig?

Ja, deltidsstuderende er også omfattet og der arbejdes på at tilbyde alternative undervisningstilbud. Fra mandag den 16. marts påbegyndes trinvis omlagt undervisning og fjernundervisning. Hold dig opdateret via dine kurser i Blackboard. Her vil din underviser holde dig orienteret om, hvordan undervisningen vil blive omlagt de kommende uger.

Hvad med eksamen for deltidsstuderende?

Du kan fortsat gå til skriftlige eksaminer. Men alle skriftlige stedprøver, der finder sted inden for de næste 14 dage, afholdes i stedet som en hjemmeopgave. Din eksamensdato og –tidspunkt vil fortsat være det samme. Du vil blive orienteret yderligere om dine konkrete eksamener via en meddelelse i WISEflow og eventuelt via BlackBoard.

I den periode, hvor Aarhus Universitet er fysisk lukket, vil alle mundtlige eksamener så vidt muligt blive konverteret til en hjemmeopgave. Du vil blive orienteret yderligere om dette via en direkte meddelelse i WISEflow og eventuelt via BlackBoard.

Kan jeg få personlig vejledning og hjælp til mit studie (trivsel, studieplanlægning, dispensationer etc.)?

Ja, du er velkommen til at sende en mail eller booke en samtaletid hos en af vores studievejledere på efter-og videreuddannelse. I øjeblikket vejleder vi kun pr. telefon og mail. Du kan finde vores kontaktinformation her

Kan jeg stadig tilmelde mig fag til efteråret via selvbetjeningen?

Vi forventer, at tilmeldingsperioden for studerende på efter- og videreuddannelsen fortsat vil være 1. april -1. maj. Du vil blive informeret via Blackboard, såfremt der kommer nye frister.

Kan du ikke finde svar på dine spørgsmål i"AU FAQ'en" eller "FAQ for Aarhus BSS-studerende", så er du velkommen til at kontakte os.

Skriv til Aarhus BSS Student Services

Hos Aarhus BSS Student Services kan du få vejledning, sparring og hjælp, hvis du har praktiske og administrative spørgsmål om din uddannelse.

På baggrund af myndighedernes anvisninger vedrørende coronavirus lukker studievejledningerne og Student Services på Aarhus BSS for personlige og telefoniske henvendelser - foreløbigt frem til og med den 27. marts 2020.

Alle studievejledninger og Student Services på Aarhus BSS besvarer fortsat mails så hurtigt som muligt, og vi vil gøre, hvad vi kan for at få jer godt igennem denne periode. Men vi opfordrer alle til at tage situationen roligt og seriøst, og at man følger regeringens og Aarhus Universitets vejledninger.

Skriv til Aarhus BSS Student Services på: studentservices.bss@au.dk.

Når du henvender dig på mail, skal du bruge din AU-mail. AU’s mailsystem er et sikkert system, og det giver dig den bedste beskyttelse af dine personlige oplysninger.

Det er også derfor, vi altid sender svar på din henvendelse til din AU-mail.

Skriv til din studenterstudievejleder

Studenterstudievejlederne kan desværre ikke træffes via telefon og ved personligt fremmøde, så længe universitetet er lukket. Men de besvarer hver dag mails, og I er meget velkomne til at skrive til dem.

Hvis du har spørgsmål, skriv til:

Når du henvender dig på mail, skal du bruge din AU-mail. AU’s mailsystem er et sikkert system, og det giver dig den bedste beskyttelse af dine personlige oplysninger.

Det er også derfor, vi altid sender svar på din henvendelse til din AU-mail.

Studie- og trivselsvejlederne ved Aarhus BSS

Du er velkommen til at kontakte studie- og trivselsvejlederen for din uddannelse. Vi besvarer mail og telefonopkald på alle hverdage inden for normal arbejdstid.

 

Når du henvender dig på mail, skal du bruge din AU-mail. AU’s mailsystem er et sikkert system, og det giver dig den bedste beskyttelse af dine personlige oplysninger.

Det er også derfor, at vi altid sender svar på din henvendelse til din AU-mail.


Studieinformation

07.04.2020 | Studerende

AU INDFØRER TOTRINSBEKRÆFTELSE PÅ AU-ACCESS (VPN)

Hvis du bruger AU-Access (VPN) til at tilgå en række AU-services hjemmefra, skal du være opmærksom på, at universitetet indfører totrinsbekræftelse fra 1. maj 2020. Det betyder, at du inden 1. maj skal opsætte totrinsbekræftelse for fortsat at kunne benytte VPN.

25.03.2020 | Studerende

Hjemsendelsesperiode forlænget til og med d. 13. april

Regeringens udmelding i går den 23. marts om at forlænge hjemsendelsesperioden i Danmark betyder, at vi fastholder vores nuværende løsninger for gennemførsel af undervisning og eksamen på Aarhus Universitet – indtil videre til og med den 13. april.

13.03.2020 | Studerende

Opdateret information om undervisning, eksamen mv. på Aarhus BSS

Hermed nyt om undervisning, eksamen mv. i forbindelse med den fysiske nedlukning af Aarhus Universitet.

Skriv til Aarhus BSS Student Services

Hos Aarhus BSS Student Services kan du få vejledning, sparring og hjælp, hvis du har praktiske og administrative spørgsmål om din uddannelse.

På baggrund af myndighedernes anvisninger vedrørende coronavirus lukker studievejledningerne og Student Services på Aarhus BSS for personlige og telefoniske henvendelser - foreløbigt frem til og med den 27. marts 2020.

Alle studievejledninger og Student Services på Aarhus BSS besvarer fortsat mails så hurtigt som muligt, og vi vil gøre, hvad vi kan for at få jer godt igennem denne periode. Men vi opfordrer alle til at tage situationen roligt og seriøst, og at man følger regeringens og Aarhus Universitets vejledninger.

Skriv til Aarhus BSS Student Services på: studentservices.bss@au.dk.

Når du henvender dig på mail, skal du bruge din AU-mail. AU’s mailsystem er et sikkert system, og det giver dig den bedste beskyttelse af dine personlige oplysninger.

Det er også derfor, vi altid sender svar på din henvendelse til din AU-mail.

Skriv til din studenterstudievejleder

Studenterstudievejlederne kan desværre ikke træffes via telefon og ved personligt fremmøde, så længe universitetet er lukket. Men de besvarer hver dag mails, og I er meget velkomne til at skrive til dem.

Hvis du har spørgsmål, skriv til:

Når du henvender dig på mail, skal du bruge din AU-mail. AU’s mailsystem er et sikkert system, og det giver dig den bedste beskyttelse af dine personlige oplysninger.

Det er også derfor, vi altid sender svar på din henvendelse til din AU-mail.

Studie- og trivselsvejlederne ved Aarhus BSS

Du er velkommen til at kontakte studie- og trivselsvejlederen for din uddannelse. Vi besvarer mail og telefonopkald på alle hverdage inden for normal arbejdstid.

 

Når du henvender dig på mail, skal du bruge din AU-mail. AU’s mailsystem er et sikkert system, og det giver dig den bedste beskyttelse af dine personlige oplysninger.

Det er også derfor, at vi altid sender svar på din henvendelse til din AU-mail.