48 timers eksamen i Retslære

48-timers eksamen i Retslære afholdes i december/januar med omprøve i februar og maj/juni.
Bemærk: Eksamen udbydes for sidste gang på fuldtidsuddannelsen i sommeren 2019.

Eksamen udbydes fortsat på deltidsuddannelsen til og med sommeren 2021.

Der vil her på siden komme yderligere oplysninger om 48-timers opgaven.