Bachelorprojekt

Bachelorprojekt ordinær eksamen afholdes i august-oktober. Omprøven afholdes i juni måned. 

Bachelorprojekt efteråret 2019


Bachelorprojektet afvikles i efterårssemesteret 2019 efter nedenstående plan. Yderligere information om bachelorprojektet kan findes i kursuskataloget.

Emnetitlerne til bachelorprojekt E2019 er:

 1. Familie- og arveret: Ægtefællebidrag
 2. Folke- og EU-ret: Magtanvendelsesforbuddet
 3. Forvaltningsret: Kommuner og det private marked
 4. Kriminologi: Indsattes kontakt til samfundet uden for institutionen (Straffuldbyrdelseslovens kapitel 9) - Med fokus på udvalgte kontaktformer eller særlige persongrupper
 5. Statsforfatningsret: Domstolenes grundlovsprøvelse
 6. Strafferet: Strafferetlige udfordringer ved kriminaliseringen af psykisk vold

TIDSPLAN

 • Mandag den 3. juni offentliggøres de overordnede emnetitler her på siden. Så snart bachelorprojektets side på Blackboard er tilgængelig, vil al information også være at finde der.
 • Torsdag den 1. august offentliggøres den fulde beskrivelse af emnerne på Blackboard.
 • Tirsdag den 6. august er frist for prioritering af emner.
 • Fredag den 9. august kan du se på din selvbetjening, hvilket emne, du har fået. Der er deltagerbegrænsning på emnerne, så ved overtegning har studerende, der skriver i grupper, forrang.
 • Den 12. august – 16. august er der kollektiv vejledning for hvert emne. De præcise tidspunkter og lokaler oplyses på Blackboard.
  Ved den kollektive vejledning aftales tidspunktet for individuel vejledning.
 • Den 12. august – 13. august afholder biblioteket kurser i informationssøgning. De præcise tidspunkter og lokaler oplyses på Blackboard.
 • Mandag den 7. oktober er frist for aflevering af bachelorprojektet. Projektet skal afleveres elektronisk via Wiseflow.
 • Bedømmelsen bliver indgivet senest 18. november.