3. år på bacheloruddannelsen

Formueret 1 og 2

Eksamensopgaver og rettevejledninger i Formueret 1 og Formueret 2 ligger på Brightspace under organisationen ”Bacheloruddannelsen i jura”.

Obligationsretlige valgfag

Eksamensopgaver i Obligationsretlige valgfag ligger på Brightspace under organisationen ”Bacheloruddannelsen i jura”.

Det bemærkes, at der ikke udarbejdes rettevejledninger i faget.

Formuerettens almindelige principper

Eksamensopgaver i Formuerettens almindelige principper ligger på Brightspace under organisationen ”Bacheloruddannelsen i jura”.

Det bemærkes, at der ikke udarbejdes rettevejledninger i faget.

Retshistorie

Retssociologi