Kandidatuddannelsen

Civilproces

 Managementteori og offentlig budgetlægning

Skatteret 1

Regnskabslære og virksomhedsøkonomi

Børneret

Eksamensopgave og rettevejledning sommer 2013

Børneret sommer 2012

Sommereksamen 2011