Eksamensinfo


Skriftlig eksamen

Hvis eksamen foregår på Fuglesangs Allé

Her er opskriften på, hvordan du som studerende finder dit eksamenslokale til skriftlig stedprøve.

  • Du skal møde op i forhallen på Fuglesangs Allé 4, bygning 2620.
  • Her finder du en opslagstavle med information om, hvor din eksamen finder sted. Informationen vil være tilgængelig ca. 1 time før eksamensstart.
  • Her er også et kort over Fuglesangs Allé, så du kan finde den bygning, du skal være i.
  • Når du kommer hen til den konkrete bygning, vil der igen være opslag, hvor du nu skal finde dit eget studienummer på listen. Den enkelte liste vil være forsynet med lokalenummer.
  • Hvis du har en dispensation, vil det fremgå af opslaget.

Du skal finde lokation for de skriftlige eksaminer i eksamensplanen

Hvis eksamen foregår på flere lokationer, så vil fordelingen fremgå her:

 

Mundtlig eksamen

Eksamenslisterne ligger enten i Wiseflow, og der sendes mail fra systemet, når flowet er aktiveret eller bliver offentliggjort via Blackboard, hvorfra der ligeledes sendes en mail, når listerne er lagt på.

Yderligere information

Du kan se i kursuskataloget, hvilke hjælpemidler du må benytte.

De skriftlige eksamer afvikles som digital eksamen (WISEflow) læs nærmere om dette på http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/jur/eksamen/digital-eksamen/

Adgang til eksamenslokalet sker mod forevisning af studiekort.