Eksamensplaner - Bachelor

Dato for næstkommende eksamensplan

Den endelige reeksamensplan for V22-23 offentliggøres d. 10. februar 2023 kl. 16.

Eksamensplanerne opdateres løbende

Kun datoer offentliggjort i eksamensplanerne på studieportalerne er gyldige.

Efter offentliggørelsesdatoen vil der fortsat kunne forekomme ændringer i eksamensplanerne. Det er derfor vigtigt, at du tjekker eksamensplanerne løbende igennem eksamensperioden.

Vedrørende skriftlige skriftlige stedprøver:

HUSK at medbringe dit studiekort til eksamen og mød op i god tid – mindst 15 minutter inden din eksamen starter.

Hvis der er flere lokaler angivet ud for din eksamen, kan du ca. 2-4 dage inden din eksamensdato finde en lokaleoversigt (PDF) på det pågældende fag i WISEflow.

Mundtlig eksamen bachelorfag

Tidspunkt for hvornår du skal til eksamen ved en mundtlig eksamen, vil blive meddelt dig via mail fra WISEflow (mailen sendes til din studiemail) umiddelbart efter, at afmeldingsfristen til den pågældende eksamen er udløbet. Afmeldingsfristen er 14 dage før første eksamensdag i faget.

Vedrørende digitale mundtlige prøver

Gældende for eksamen i januar 2022: Vær særligt opmærksom på, at dit specifikke eksamenstidspunkt for mundtlig eksamen kan ændre sig helt frem til eksamensdagen som følge af afmeldinger.

Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret. Du vil dog altid modtage en notifikation i Wiseflow, hvis tidspunktet ændrer sig.