Eksamensplaner - Bachelor

Dato for næstkommende eksamensplan

Den endelige reeksamensplan for S22 offentliggøres d. 22. juli 2022 kl. 16.

Eksamensplanerne opdateres løbende

Vær opmærksom på at de foreløbige reeksamensdatoer og lokaler kan ændre sig til og med d. 22. juli 2022 kl. 16.

Kun datoer offentliggjort i eksamensplanerne på studieportalerne er gyldige.

Efter offentliggørelsesdatoen vil der fortsat kunne forekomme ændringer i eksamensplanerne. Det er derfor vigtigt, at du tjekker eksamensplanerne løbende igennem eksamensperioden.

Mundtlig eksamen bachelorfag

Tidspunkt for hvornår du skal til eksamen ved en mundtlig eksamen, vil blive meddelt dig via mail fra WISEflow (mailen sendes til din studiemail) umiddelbart efter, at afmeldingsfristen til den pågældende eksamen er udløbet. Afmeldingsfristen er 14 dage før første eksamensdag i faget.

Vedrørende digitale mundtlige prøver

Gældende for eksamen i januar 2022: Vær særligt opmærksom på, at dit specifikke eksamenstidspunkt for mundtlig eksamen kan ændre sig helt frem til eksamensdagen som følge af afmeldinger.

Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret. Du vil dog altid modtage en notifikation i Wiseflow, hvis tidspunktet ændrer sig.