Eksamensplaner - Bachelor

Der vil kunne forekomme ændringer i eksamensplanerne. Det er derfor vigtigt, at du tjekker dem løbende i gennem eksamensperioden.  

Mundtlig eksamen bachelorfag:

Tidspunkt for hvornår du skal til eksamen ved en mundtlig eksamen, vil blive meddelt dig via mail fra WISEflow (mailen sendes til din studiemail) umiddelbart efter, at afmeldingsfristen til den pågældende eksamen er udløbet. Afmeldingsfristen er 14 dage før første eksamensdag i faget.

Jura - Bachelor

Eksamensplan sommereksamen 2020 - Hjemmeopgaver og mundtlige eksamener

Eksamensplan sommer 2020 - Skriftlige eksamener