Eksamensplaner - Kandidat

Dato for næstkommende eksamensplan

Den foreløbige reeksamensplan for S23 offentliggøres d. 19. juni 2023

Eksamensplanerne opdateres løbende

Kun datoer offentliggjort i eksamensplanerne på studieportalerne er gyldige.

Efter offentliggørelsesdatoen vil der fortsat kunne forekomme ændringer i eksamensplanerne. Det er derfor vigtigt, at du tjekker eksamensplanerne løbende igennem eksamensperioden.

Vedrørende skriftlige skriftlige stedprøver:

HUSK at medbringe dit studiekort til eksamen og mød op i god tid – mindst 15 minutter inden din eksamen starter.

Du kan ca. 2-4 dage inden din eksamensdato se dit eksamenslokale på det pågældende fag i WISEflow. Hvis der er flere lokaler angivet ud for din eksamen i eksamensplanen, vil der være en lokaleoversigt (PDF) i WISEflow.

Jura - Kandidat

Eksamensplan, sommer 2023 

Eksamensplan, vinter 2023/24 (datoer for mundtlig eksamen og hjemmeopgaver offentliggøres senere)

Mundtlige eksamen - Jura

Datolisterne til de mundtlige eksaminer sendes rundt på kursusfagene og du skal skrive dig på den ønskede dato.

Der skal være mindst 7 studerende skrevet på listen, for at eksamensdagen oprettes og der må maksimalt skrives 16 studerende på listen. Hvis der er mere end 16 studerende skrevet på listen, vil en medarbejder på Juridisk Instituts sekretariat trække lod om pladserne. 

Listerne vil ligge på Juridisk Ekspeditionskontor i uge 12. Sekretariatet vil melde tilbage om resultatet af lodtrækningen til de berørte senest i uge 13. Herefter vil det kræve dispensation for at få ændret en valgt eksamensdato.