Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Jura Eksamen Karakterer og bedømmelse

Karakterer og bedømmelse

Alle eksamensresultater offentliggøres via selvbetjeningen.

Det bemærkes, at den studerende ikke har krav på feedback efter afholdelse af skriftlig eksamen, idet begrundelsen for den afgivne karakter ligger i selve karakteren. Det er derfor op til den enkelte underviser, hvorvidt - og i givet fald i hvilket omfang - den pågældende vil give feedback på skriftlige eksamensbesvarelser.    

Der bedømmes enten efter 7-trinsskalen eller til Bestået/Ikke bestået.

7-trins-skalaen

 • 12 - DEN FREMRAGENDE PRÆSTATION
  Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.
 • 10 - DEN FORTRINLIGE PRÆSTATION
  Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler
 • 7  - DEN GODE PRÆSTATION
  Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler
 • 4 - DEN JÆVNE PRÆSTATION
  Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler
 • 02 - DEN TILSTRÆKKELIGE PRÆSTATION
  Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål
 • 00 - DEN UTILSTRÆKKELIGE PRÆSTATION
  Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål
 • -3 - DEN RINGE PRÆSTATION
  Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation
1446224 / i40