Adgangskoder

REGEL: Adgangskoder og pinkoder

Som medarbejder får du adgangskoder til AU's IT-systemer samt et adgangskort med pinkode, som giver dig adgang til de dele af universitetet, hvor du har hjemme.

Er du studerende, får du også adgangskode til en del af universitetets IT-systemer og et studiekort med pinkode.

 • Adgangskoder og pinkoder er personlige, og må ikke deles med andre - heller ikke til AU's IT-folk.
 • Computere og mobile enheder, der tilhører AU, skal have automatisk aktiveret skærmlås.

Har du mistanke om, at andre kender dine pinkoder eller adgangskoder, skal du anmelde det til din lokale it-support og efterfølgende skifte koden.

IT-support - medarbejdere

IT-support - studerende

REGEL: Krav til adgangskoder

 • En adgangskode skal indeholde mindst tolv karakterer. Længere adgangskoder kan kræves for priviligeret adgang ved adgang til følsomme informationer eller til forretningskritiske systemer.

 • En adgangskode skal indeholde kombinationer fra mindst tre af følgende kategorier: Store bogstaver, små bogstaver, tal og specialtegn. Desuden kan Æ, Ø, Å ikke benyttes til AU's systemer.

 • Du må ikke genbruge adgangskoder til AU’s systemer til eksempelvis adgang til eksterne websteder og systemkonti. 


TIP: Lav stærke adgangskoder og husk dem

 • En adgangskode skal være stærk. Du skal sørge for at din adgangskode ikke kan gættes nemt.
 • En adgangskode bør ikke indeholde personlige oplysninger. Mange bruger fødselsdatoer, navne, adresser og lignende som adgangskode, men de er relativt nemme at gætte for personer med skumle hensigter.
 • Du kan danne og huske en adgangskode ud fra fx en sætning eller en passphrase.

Adgangskode ud fra sætninger

 • Det er nemmere at huske en sætning end en tilfældig rækkefølge af bogstaver, tal, specialtegn mv. Det kan du udnytte til at lave en adgangskode som en række af tegn, der bygger på en sætning. Fx Lauritz har været Rektor på Aarhus Universitet i mere end 4 år. Denne sætning kan fx omsættes til følgende adgangskode: LhvRpAU>4aar.
 • Uden huskesætningen ville denne adgangskode formentlig være tæt på umuligt at huske, men med huskesætningen bliver det pludseligt muligt at huske.
 • Du kan udvide systemet ved fx at erstatte bestemte bogstaver med tal eller specialtegn. Fx $ i stedet for S.

Adgangskode = passphrase

 • Du kan også bruge passphrases som adgangskode. Dvs. hele sætninger som kodeord.
  Fx Peter har 1 gul Volvo, men den ser brun ud. 
 • Denne passphase udemærker sig ved at være relativt let at huske, rimeligt komplekst, svært at gætte og så langt, at det i praksis ikke kan lade sig gøre at prøve sig frem.
 • Ulempen er, at ikke alle systemer understøtter passphrases. 
 • Det kan ofte løses ved at fjerne "mellemrum" og andre ikke "normale" tegn, så sætningen i stedet bliver Peterhar1gulVolvomendenserbrunud.
 • Hvis det er muligt at benytte passphrases, skal man være opmærksom på ikke at benytte passphrases som er "nemme" at gætte, fx "Ole sad på 1 knold og sang". Berømte citater, kendte sange o.lign. findes sandsynligvis på hackernes passphrase lister, og dermed bliver det nemmere at gætte.

TIP: Sådan skifter du din adgangskode

Det er en god ide jævnligt at skifte adgangskoder på dit udstyr. Se her, hvordan du gør.

TIP: Husk at låse din computer

Benyt altid skærmlås uanset hvor du er, så uvedkommende ikke får adgang til AU-data. 

Lås din Windows-computer

Her ser du to forskellige måder at låse din Windows computer på:

 1. Tryk samtidigt på Ctrl+Alt+delete og vælge "Lås computer"
 2. Tryk samtidigt på Windows-knappen+"L"

Lås din Mac- computer, uden pauseskærm

 • Gå ind i Applikationer, Hjælpeprogrammer, Hovednøglering.
 • Vælg Indstillinger og sæt kryds i Vis status på menulinje.
 • Der er nu en lille hængelås i menulinjen, hvor du kan låse din Mac.

Lås din Linux-computer

Hvis du kører Llinux uden grafisk brugerflade, så husk at logge ud, når du forlader computeren.

Hvis du anvender en grafisk brugerflade, er Linux så standardiseret som Windows eller Mac. Derfor er der forskellige måder at låse skærmen på afhængig af distribution og nogle gange også af hvilken brugerflade, du bruger.

CTRL+ALT+L virker i nogle distributioner, men det bedste råd er at bruge den hjælpefunktion som dit system har indbygget til at finde den korrekte måde for dit system.