Adgang til bygninger og lokationer

REGEL: Adgang til bygninger

Informationssikkerhed handler også om, hvem der har adgang til og færdes på campus.

  • Som medarbejder eller studerende har du pligt til at anmelde ulovlig aktivitet på Aarhus Universitets lokationer og øvrige sikkerhedsbrud

  • Du har pligt til at overholde de etablerede sikkerhedsforanstaltninger på universitetets sikrede områder, der eksempelvis indeholder følsomt materiale, aktivitet eller udstyr.

  • Er du vært, har du ansvaret for gæsters færden på universitetet.

TIP: Vær opmærksom på, hvem der færdes i bygningerne

  • Hjælp til med at opretholde et højt sikkerhedsniveau i universitetets bygninger.

  • Støder du på en person, hvor du er i tvivl om, hvorvidt vedkommende må være på AU, så spørg om du må se adgangskort eller studiekort. Hvis ikke vedkommende har det, så spørg, hvem vedkommende skal besøge.

  • Overvej, om du skal ringe til den, som vedkommende skal have møde med, eller ledsag gæsten til mødet.

  • Få gode råd om fysisk sikkerhed hos pet.dk (Politiets Efterretningstjeneste)