Studievejledningen for Jura

 

 

Studievejledningen på Jura

Hos studievejledningen kan vi hjælpe med spørgsmål af faglig, social eller personlig karakter. Hvis vi ikke kan hjælpe har vi også mulighed for at henvise til andre instanser som kan hjælpe.

Vi har tavshedspligt, så du kan have tillid til, at din henvendelse bliver behandlet i fortrolighed og med diskretion.

Studievejledningen kan blandt andet vejlede om:

 • Dispensationer
 • Merit
 • Forhåndsgodkendelse
 • Eksamensregler
 • Studieskift
 • Optagelse og adgangskrav
 • Studieordninger
 • Studieplanlægning (valgfag, udveksling, projektorienteret forløb osv.)
 • Forsinkelse i studiet
 • Specialeskrivning
 • Orlov
 • Projektorienteret forløb (praktik)

 

Hvordan foregår en studievejledningssamtale?

En vejledningssamtale kan handle om alt der vedrører dit liv som studerende og vil tage udgangspunkt i dit behov. Emnerne i en samtale kan spænde lige fra valgfag til trivsel på studiet. Samtalen er en dialog imellem dig og din vejleder, hvor formålet er at hjælpe dig med at afklare din situation og skabe et overblik over regler og muligheder. Vejlederens rolle er at lytte og stille spørgsmål samt give dig korrekte informationer, mens du selv har ansvaret for at få spurgt ind til lige netop dine udfordringer, ønsker eller dilemmaer.

Du vil altid blive taget godt imod, når du henvender dig til en vejleder. Hvis vi ikke kan hjælpe dig, kan vi oftest henvise dig til nogen, som kan.

Alle vejledere har tavshedspligt. Det betyder, at alt hvad du siger vil blive behandlet i fuld fortrolighed.

Husk, at du altid skal benytte din AU mail, når du sender mails til din vejleder.

På Aarhus BSS kan du vælge imellem to typer vejledning; fagnær studievejledning og studie- og trivselsvejledning.

Studievejledningen for Jura
Universitetsparken
Bartholins Allé 13, bygning 1350, lokale 128.
8000 Århus C

E-mail: vejled@jura.au.dk
Telefon: 871 65252