Studieområder

Studieområder v. Samfundsfaglig kantine (bygn. 1321, etage 0 og 1)

Forhistorisk 1322-1

Studieområde 1325-032

Studieområde 1325-132

Studieområde 1325-332

Studieområde 1325-432

Studieområde 1330-0

Studieområde 1330-1

Studieområde i bygning 1330-1

Studieområder v. Det Kgl. Bibliotek (bygn. 1351, etage 1 og 2)

Studieområder v. Vandrehallen 1413-119