For sen tilmelding til eksamen

Sådan søger du dispensation

Du søger via skemaet på Selvbetjeningen. Du finder skemaet under ’Ansøgninger’. Der er følgende krav til din ansøgning:

  • Skriv tydeligt hvilke(n) regel(er), du ønsker dispensation fra.
  • Forklar hvad du ønsker at få dispensation til at kunne gøre (f.eks. at få et ekstra eksamensforsøg, for sen tilmelding til eksamen mv.)
  • Redegør for hvilke omstændigheder du mener, berettiger dig til at opnå dispensationen. Du kan vedlægge eller eftersende dokumentation.

Ansøgningen om dispensation behandles af det studienævn, der er ansvarlig for din centrale uddannelse (der hvor du er indskrevet som enten bachelor eller kandidatstuderende). Hvis du skal eftersende dokumentation til din dispensationsansøgning skal du enten sende den til:

E-mail: dispensationsansogninger.bss@au.dk

eller pr. post til:

Juridisk Studienævn
Tåsingegade 3
Bygning 1443
8000 Aarhus C

Dispensationsansøgningen skal være Juridisk Studienævn i hænde senest 14. dage før næste studienævnsmøde for at blive behandlet på mødet. Der kan være en sagsbehandlingstid på op til 6 uger. 

Dispensationsansøgninger om forlænget tid og andre særlige vilkår til eksamen skal være studienævnet i hænde senest 15. marts i forårssemesteret og senest 15. oktober i efterårssemesteret.