Særlige vilkår til eksamen

Særlige vilkår til stedprøver

Studienævnet har jf. eksamensbekendtgørelsen § 7 mulighed for at give dispensation til særlige prøvevilkår til studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, når det vurderes, at det er nødvendigt for at ligestille disse studerende med andre i prøvesituationen.

Eksempler på dispensationer om særlige prøvevilkår er følgende:

  • For studerende med en anden sproglig og kulturel baggrund end dansk er der 15 minutter ekstra per time ved stedprøve, såfremt den studerendes adgangsgivende eksamen ikke er dansk. Dette skal dokumenteres over for studienævnet, ved kopi af bevis for adgangsgivende eksamen. Denne dispensation kan kun udstedes til studerende de første to år efter studiestart. Studerende fra Grønland og Færøerne er omfattet af denne praksis.
  • For studerende der har dysleksi bevilges 15 minutter ekstra per time ved stedprøve, såfremt dette er dokumenteret over for studienævnet.

Sådan søger du dispensation

Du søger via skemaet på Selvbetjeningen. Du finder skemaet under ’Ansøgninger’. Der er følgende krav til din ansøgning:

  • Skriv tydeligt hvilke(n) regel(er), du ønsker dispensation fra.
  • Forklar hvad du ønsker at få dispensation til at kunne gøre (f.eks. at få et ekstra eksamensforsøg, for sen tilmelding til eksamen mv.)
  • Redegør for hvilke omstændigheder du mener, berettiger dig til at opnå dispensationen. Du kan vedlægge eller eftersende dokumentation.

Ansøgningen om dispensation behandles af det studienævn, der er ansvarlig for din centrale uddannelse (der hvor du er indskrevet som enten bachelor eller kandidatstuderende).

Hvis du skal eftersende dokumentation til din dispensationsansøgning kan du sende det via email til dispensationsansogninger.bss@au.dk eller pr. post til Juridisk Studienævn, Tåsingegade 3, Bygning 1443, 8000 Aarhus C.