Sletning af kursusfag

Når du er blevet tilmeldt et fag, er tilmeldingen bindende.

Faget bliver således en permanent del af dit studieprogram. Du kan kun få slettet en fagtilmelding (fjernet faget fra dit studieprogram) igen i forbindelse med:

  • Projektorienteret forløb (praktik) i henhold til reglerne herfor
  • Udvekslingsophold i henhold til reglerne herfor
  • Optagelse som gæstestuderende ved andre uddannelser/uddannelsesinstitutioner
  • Deltagelse i procedurekonkurrencer
  • Optagelse på Elitemodulet på cand.jur.-uddannelsen
  • Dispensation fra studienævnet

For at kunne opnå dispensation kræves der dokumenterede udsædvanlige forhold, så som alvorlig sygdom eller dødsfald i den nærmeste familie.

Sådan søger du dispensation

Du søger via skemaet på Selvbetjeningen. Du finder skemaet under ’Ansøgninger’. Der er følgende krav til din ansøgning:

  • Skriv tydeligt hvilke(n) regel(er), du ønsker dispensation fra.
  • Forklar hvad du ønsker at få dispensation til at kunne gøre (f.eks. at få et ekstra eksamensforsøg, for sen tilmelding til eksamen mv.)
  • Redegør for hvilke omstændigheder du mener, berettiger dig til at opnå dispensationen. Du kan vedlægge eller eftersende dokumentation.

Ansøgningen om dispensation behandles af det studienævn, der er ansvarlig for din centrale uddannelse (der hvor du er indskrevet som enten bachelor eller kandidatstuderende).

Hvis du skal eftersende dokumentation til din dispensationsansøgning kan du sende det via email til dispensationsansogninger.bss@au.dk eller pr. post til Juridisk Studienævn, Tåsingegade 3, Bygning 1443, 8000 Aarhus C.