Studievejledningen

Fagnær studievejledning – en medstuderende med vejlederuddannelse og faglig indsigt

Studenterstudievejlederne ved din uddannelse er selv studerende og kender derfor fagene og reglerne på dit studie rigtig godt. Derudover har de alle en uddannelse som studenterstudievejledere. De kan vejlede dig, hvis du har spørgsmål til fag, eksaminer, studieordninger, valgfag, merit, studieplanlægning eller lignende. De kan også hjælpe dig med at sammensætte et studieprogram, hvis du f.eks. er blevet forsinket eller har fået startmerit.

Alle vejledere har tavshedspligt. Det betyder, at alt hvad du siger vil blive behandlet i fuld fortrolighed.

Husk, at du altid skal benytte din AU mail (studienummer@post.au.dk), når du sender mails til din vejleder.

 

Kontakt os
Du kan komme i kontakt med os på to måder:

I juli måned er det dog ikke muligt at booke tid til samtaler, men vi besvarer mails løbende.


Åben træffetid i forbindelse med svar på formueretseksamen

Onsdag d. 1. juli har vi åben træffetid via. Zoom - primært til spørgsmål omhandlende formueretseksamen og optagelse på kandidaten samt spørgsmål der måtte relatere sig hertil. 

Vi har åben træffetid 8-12 ved Thea. Tryk her for at få adgang til den åbne træffetid i dette tidsrum. 

Vi har åben træffetid 12-16 ved Louise. Tryk her for at få adgang til den åbne træffetid i dette tidsrum

Studievejledere

David Martinussen
Maiken Kruse
Louise Lund

Studie- og trivselsvejledning

 

Studie- og trivselsvejlederen er fastansat i studieadministrationen og kan hjælpe dig, hvis du har brug for at drøfte studierelaterede emner af mere omfattende karakter, eller hvis du af andre årsager foretrækker at tale med en vejleder, der ikke selv er studerende. Samtalerne vil oftest række ud over de rent faglige spørgsmål og kan f.eks. handle om personlige problemstillinger om livet som studerende. Dette kunne f.eks. være problemer med gennemførsel, forsinkelse, eksamensangst, tvivl om studievalg og lignende.

Vi har tavshedspligt og alle henvendelser behandles under fuld diskretion.

Når du booker tid ved en studie- og trivselsvejleder afsætter vi 30 minutter til samtalen.
For at vi kan forberede os bedst muligt til samtalen, beder vi dig oplyse dit studienummer, når du booker en samtale.

Du booker en samtale her

Kontakt:

  • Dennis Karlsen
  • Email: dennisk@au.dk
  • Telefon: 93508250
  • Kontor: Taasingegade 3, 8000 Aarhus C

Vi glæder os til at møde dig.

Kontaktoplysninger

Studie- og trivselsvejleder
Dennis Karlsen
dennisk@au.dk