Events

EVENTS OM UDVEKSLING

  • Information om AU Study Abroad Fair

AU STUDY ABROAD FAIR OG ANDRE EVENTS

Hvert år i løbet af efteråret afholdes AU Study Abroad Fair.

AU Study Abroad Fair er for dig, der gerne vil inspireres og have hjælp til at komme i gang med at tilrettelægge et studieophold i udlandet. Her kan du høre om, hvordan du kommer i gang, om ansøgningsproceduren, hvad med SU, hvilke økonomiske overvejelser skal du gøre dig m.m.

Tidligere AU Study Abroad Fairs: 

 AU Study Abroad Fair 2020