Events

AU STUDY ABROAD FAIR OG ANDRE EVENTS

Hvert år omkring 1. oktober afholdes AU Study Abroad Fair i Aarhus, Herning og Emdrup.

AU Study Abroad Fair er for dig, der gerne vil inspireres og have hjælp til at komme i gang med at tilrettelægge et studieophold i udlandet. Du kan møde internationale koordinatorer ved messedelen og høre oplæg om hvordan du kommer i gang, hvordan er ansøgningsproceduren, hvad med SU, hvilke økonomiske overvejelser skal du gøre dig m.m. 

Du kan læse mere om AU Study Abroad Fair og finde dato og program her.