Ansøgning til værtsuniversitetet

Hvis du får tildelt en udvekslingsplads, vil du automatisk blive indstillet til værtsuniversitet. Du får information om ansøgningen til værtsuniversitetet på e-mail enten fra AU eller direkte fra dit værtsuniversitet.

Vær opmærksom på, at en indstilling til en udvekslingsplads ikke er en garanti for optagelse på dit værtsuniversitet. Der kan opstå en situationen i ansøgningsprocessen til værtsuniversitetet, som AU ikke har kunnet forudse ved tildelingen af udvekslingspladsen. I sidste ende er det alene værtsuniversitetets afgørelse, om du kan optages.

Ansøgningsfristerne til værtsuniversiteterne varierer fra universitet til universitet.