Valg af fag og forhåndsgodkendelse

Valg af fag i udlandet

Når du har fundet det eller de universiteter, du gerne vil søge en udvekslingsplads på, skal du selv gå ind på universiteternes hjemmeside, finde kursuskataloget og søge efter fag. Dette kan være tidskrævende, så afsæt god tid til det. Du skal vælge fag svarende til 30 ECTS pr. semester. Hvis dit værtsuniversitet ikke bruger ECTS-systemet, må du finde ud af, hvor mange af universitetets points/credits/units der svarer til 30 ECTS. Hvis fagudbuddet for det semester, du søger, endnu ikke er tilgængeligt på hjemmesiden, sammensætter du dit studieprogram på baggrund af det eksisterende kursusudbud. Hvis der efterfølgende sker ændringer, vil det være muligt at ændre din studieplan.

Kontakt dit studiecenter eller den uddannelsesansvarlige, hvis du har spørgsmål til valg af fag eller omregning af credits til ECTS.

Forhåndsgodkendelse

Du skal søge om forhåndsgodkendelse af de kurser, du vil tage i udlandet, efter du har fået svar på din ansøgning om en udvekslingsplads.

Det er en forudsætning for at komme på udveksling, at du har eller får en forhåndsgodkendelse. Forhåndsgodkendelsen sikrer, at du kan få meritoverført dit ophold efter hjemkomsten til AU.

Hvis der sker ændringer i dit kursusprogram, mens du er i udlandet, skal du opdatere din forhåndsgodkendelse for at sikre dig, at du kan få meritoverført alle dine kurser ved hjemkomst.

Når du kommer hjem og du har modtaget en karakterudskrift (transcript of records) fra værtsuniversitetet, skal du søge om meritoverførsel. Du kan finde en grundig vejledning i, hvordan du skal søge forhåndsgodkendelse under "Valg af fag og forhåndsgodkendelse" i venstremenuen.

  

Learning Agreement

Skal du udveksles via ERASMUS eller Nordplus, skal du ligeledes udfylde en Learning Agreement på baggrund af din forhåndsgodkendelse. At udfylde en Learning Agreement er et krav, for at du kan modtage Erasmus- eller Nordplus-stipendie.

    • Læs mere om kravene til studerende, der modtager Erasmus- eller Nordplus-stipendie under punktet "Økonomi" i venstremenuen