Kursuskatalog

I kursuskataloget finder du for hvert fag en fagbeskrivelse indeholdende fagets ECTS-vægt, målbeskrivelse, læringsmål, indhold for faget, hvilket semester faget udbydes, undervisningsform og –sprog, prøveformer osv.

Kursuslitteratur fremgår nogle gange af kursusbeskrivelserne, andre gange henvises der til anbefalet læsning forud for kursusstart. Det er ligeledes vigtigt at holde øje med blackboard da undervisere ofte formidler vigtig information her.

Informationer om eksamen indeholder hvilken type eksamen og bedømmelsesform, der er tale om. For yderligere informationer vedrørende eksamen henvises til den relevante studieordning.

Kursuskataloget er dynamisk og viser de til enhver tid kendte og på daværende tidspunkt gældende oplysninger. Fejl og/eller mangler udbedres og offentliggøres løbende.