Du er her: AU  Studerende  Studieportaler Studieportaler Jura Undervisning Processpil Hugo Sinzheimer Moot

Hugo Sinzheimer Moot

Ansøgningsfrist søndag 3. november 2019 kl. 15.00 til HSMapplication@law.au.dk

Hugo Sinzheimer Moot er et EU-retligt processpil med deltagelse fra 13 universiteter i Europa.

Processpillet vedrører EU-arbejdsretlige emner. Det kan for eksempel være fri bevægelighed, ligebehandling, udstationering, virksomhedsoverdragelse eller grundrettigheder i EU.

Processpil er en fantastisk mulighed for at lære jura på en anden måde. Du får erfaring med både processkrifter og mundtlige forhandlinger på engelsk. Du skal arbejde intenst, men oplever også det særlige fællesskab på teamet. Du får vejledning af erfarne coaches fra instituttet og fra Kammeradvokaten.

Kom til onsdagsbar hos Kammeradvokaten. Her kan du møde tidligere deltagere inklusive vinderne fra 2019 og dine kommende coaches, få alt at vide om processpillet og hvordan du kommer på med på holdet i foråret 2020.

Onsdag 23. oktober kl. 16-19 hos Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith, Åboulevarden 49, 8000 Aarhus C.

Tidsplan og forløb

 • Konkurrencen løber hvert år i forårssemesteret.
 • Som deltager modtager du vejledning af coaches fra universitetet og ikke mindst fra Kammeradvokaten.  
 • Årets opgave frigives 1. februar. Herefter skal der udarbejdes processkrifter for claimant og defendant. Disse indleveres 1. maj.
 • I maj og juni er forberedes den mundtlige forhandling. Der er øveforhandlinger flere gange undervejs med deltagelse af tidligere processpilsdeltagere og coaches fra Kammeradvokaten.
 • Finalen afholdes i løbet af juni, hvor de 12 hold mødes og dyster mod hinanden over 2 dage.

 

 

ECTS-point og sammenspil med andre kursusfag

Deltagelse i Hugo Sinzheimer Moot kan tælle fra 0 til 20 ECTS point.

 • 20 ECTS: Deltagerne i Hugo Sinzheimer Moot kan gå til eksamen. Eksaminationen sker i de problemstillinger, som årets case har berørt. Eksamen afholdes i forbindelse med sommereksamen.
 • 10 ECTS: Det er også muligt at overføre faget uden at gå til eksamen. I så fald tæller faget kun 10 ECTS. Du kan vente med at anmode om at overføre faget, indtil du bliver kandidat.
 • Hvis du går til eksamen eller overfører faget, opfylder du kravet om et fremmedsproget kursusfag.
 • 0 ECTS: Der er også mulighed for, at deltagelsen ikke tæller med i din kandidatuddannelse. I så fald får du udstedt deltagerbevis.

Sammenspil med andre kursusfag

 • Du kan følge og gå til eksamen i andre fag samtidig med Hugo Sinzheimer Moot. Se mere om dette under overskriften fremdriftsreformen nedenfor. 
 • Du har også mulighed for at følge relaterede kursusfag uden at gå til eksamen og uden at få ECTS point. Du kan følge relaterede kursusfag, selvom de er overtegnede. Hvis du vil gå til eksamen i et relateret kursusfag, skal du dog tilmeldes faget på ordinær vis. De relaterede kursusfag afhænger af semestrets udbud og årets emne, men er f.eks. Kollektiv arbejdsret, Ansættelsesret, Arbejdsret, International Law and Procedure og EU law. 

Fremdriftsreformen og Hugo Moot

Hvis du ønsker at deltage i Hugo Sinzheimer Moot i 2. semester på kandidaten:

 • Du søger 3 kursusfag som alle andre.
 • Du sender ansøgning om optagelse på Hugo Sinzheimer Moot, der tæller 20 ECTS.
 • Hvis du optages på Hugo Sinzheimer Moot kan du fravælge 2 kursusfag efter eget valg. Det kan også være de obligatoriske (så skal du blot tage dem senere)
 • Du kan i ansøgningen angive, hvilke af de 3 fag du helst vil have samtidig med Hugo Sinzheimer Moot’en. Hvis du optages på Hugo Moot’en kan du følge dit ønskede fag, hvis det bliver oprettet.
 • Der kan gives dispensation til at du følger to fag udover Hugo Sinzheimer Moot. I så fald skal du ikke til eksamen i Hugo Sinzheimer Moot, og den tæller kun 10 ECTS

Hvis du ønsker at deltage i Vis Moot på 4. semester af kandidaten:

 • Du registrerer speciale og ønsker specialevejleder som alle andre.
 • Du søger om optagelse på Hugo Sinzheimer Moot
 • I foråret skriver du speciale samtidig med deltagelsen i Hugo Sinzheimer Moot
 • Du skal ikke til eksamen i Hugo Sinzheimer Moot, men får et deltagerbevis
 • Hugo Sinzheimer Moot tæller ikke med ved opgørelsen af ECTS
 • Du kan forvente dispensation, hvis dit speciale ikke bliver færdigt til tiden.

Ansøgning og udvælgelse

Du skal ansøge skriftligt på engelsk. Ansøgningen, hvor du motiverer, hvorfor netop du skal udvælges til holdet, må maksimalt fylde en side. Karakterudskrift (på dansk) og CV (dansk eller engelsk) skal vedlægges. Ansøgningen stiles til Natalie V. Munkholm, og mailes til HSMapplication@law.au.dk

Det er en fordel med god viden om EU-ret, ansættelsesret, arbejdsret, socialret, international procedure, ligesom der lægges vægt på din personlige motivation og dine øvrige aktiviteter. 

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist søndag 3. november 2019 kl. 15.00. Ansøgningsrunden ligger samtidig med valg af kursusfag.

Udvælgelse

På baggrund af ansøgningerne afholdes der personlige samtaler med nogle af ansøgerne. Samtalerne afholdes tirsdag d. 5. november 2018. Samtalerne foregår på engelsk. 

Praktiske forhold

Økonomi og sponsor

Kammeradvokaten Advokatfirmaet Poul Schmith er samarbejdspartner og sponsor for konkurrencen. Derudover finansierer Juridisk Institut i betydeligt omfang Hugo Sinzheimer Moot-deltagelsen.

Finansieringen dækker blandt andet aflønning af eksterne og interne vejledere, etablering og drift af kontorfaciliteter og kontorhold, rejseomkostninger i ind- og udland, konkurrencegebyr, mv.

Det tilstræbes, at deltagerne ikke har økonomiske udgifter ved deltagelsen.

Kontor og lignende

Juridisk Institut vil i det omfang det er muligt indrette to kontorer til deltagere i Hugo Sinzheimer procedurekonkurrencen.

 • Hvert kontor vil være indrettet med borde, stole, internetadgang, printer m.v.
 • Der vil være adgang til at benytte instituttets kaffeautomater og køleskabe indenfor instituttets åbningstider.
 • Deltagerne kan anvende instituttets biblioteksfaciliteter og mødelokaler på samme vilkår som instituttets ansatte.

Retssal og video-/it-udstyr:

 • Deltagerne kan anvende den nyindrettede retssal, der er indrettet med topmoderne  IT- og AV-udstyr.
 • Deltagerne kan anvende udstyr til videooptagelser, der kan lånes ved henvendelse til Lisbeth Vasegaard Hansen hos studienævnet.
 • Universitetet råder desuden over særligt udstyr til videokonferencer. Også dette udstyr kan lånes. Henvendelse herom rettet til IKT-værkstedet på telefon 8942 6274 (13.00 - 17.00) eller support@iktlab.au.dk. Henvendelse bør rettes i god tid.
 • Institutsekretærer er behjælpelige med booking af rejser og mødelokaler.
1427318 / i40