Før det projektorienterede forløb

Forhåndsgodkendelse

Ansøgning om forhåndsgodkendelse

Før du begynder på et projektorienteret forløb, skal det forhåndsgodkendes af studienævnet. I ansøgningen om forhåndsgodkendelse skal du:

 

  • Start- og slutdato for forløbet
  • Beskrivelse af de opgaver, du skal varetage under forløbet
  • Arbejdstid
  • En underskrevet praktikkontrakt

 


Husk

  • Du skal sende din ansøgning til Juridisk Studienævn via selvbetjeningen på mitstudie.au.dk.
  • Du skal bruge blanketten 'Søg forhåndsgodkendelse for et kursus på en anden uddannelsesinstitution”
  • Under universitet bedes du angive arbejdsstedets/virksomhedens navn.

Erasmus

Hvis du tager et projektorienteret forløb i Europa som en del af dit studie, kan du søge om Erasmuslegat til at finansiere forløbet. Legaterne bliver administreret at Aarhus Universitets Internationale Center.

Her kan du finde mere information om praktik i udlandet.