Før det projektorienterede forløb

Forhåndsgodkendelse

Ansøgning om forhåndsgodkendelse

Før du begynder på et projektorienteret forløb, skal det forhåndsgodkendes af studienævnet. I ansøgningen om forhåndsgodkendelse skal du:

  • Angive perioden for forløbet
  • Beskrive de opgaver, du skal varetage under forløbet
  • Sammen med din ansøgning skal du fremsende din kontrakt


Du skal sende din ansøgning til Juridisk Studienævn via selvbetjeningen på mit.au.dk.
Du skal bruge blanketten 'Forhåndsgodkendelse af fag uden for AU'.

Under universitet bedes du angive arbejdsstedets navn.

Erasmus

Hvis du tager et projektorienteret forløb i Europa som en del af dit studie, kan du søge om Erasmuslegat til at finansiere forløbet. Legaterne bliver administreret at Aarhus Universitets Internationale Center.

Her kan du finde mere information om praktik i udlandet.