Eksamen

Hvert fag afsluttes med en eksamen, og du er automatisk tilmeldt eksamen i forlængelse af undervisningen. Som studerende på jura deltid følger du samme eksamensplan og eksamensform som studerende på fuldtidsuddannelsen.

Ang. eksamen i EU-ret: Nærmere oplysninger vil fremgå hurtigst muligt. 

Ifølge universitetets regler har du ret til at aflægge eksamen i 2 år efter, at undervisningen er afsluttet i det enkelte fag i modulet. 

Afmelding af eksamen

Hvis du ønsker at melde fra til eksamen, skal du selv gøre det via selvbetjeningen op til 14 dage før eksamen. 

Du kan som studerende på jura deltid rettidig afmelde en eksamen senest 7 dage, før eksamen afholdes. Eksempel: hvis din eksamen ligger på en torsdag, skal du senest melde fra torsdag i ugen før.

Når du ikke fristen 14 dage før via selvbetjeningen, kan du senest 7 dage før eksamen afmelde dig ved at skrive en mail til Bente Østergaard Hansen på bachelor.bss@au.dk